LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - WRZESIEŃ 2015

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - WRZESIEŃ 2015':

- Który ze znaków ostrzega o gorącej powierzchni? ........
- Ile wynosi optymalna liczba łopat wirnika w turbinie wiatrowej? ........
- Który typ złączki należy zastosować do łączenia paneli fotowoltaicznych? ........
- Określ na podstawie załączonej mapy, w którym z miast są najkorzystniejsze warunki do lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych? ........
- Podczas transportu pompy ciepła należy uwzględnić szczególną wrażliwość tego urządzenia na ........
- Anemometr służy do pomiarów ........
- Oblicz na podstawie zamieszczonego schematu ilość niezbędnych trójników do budowy instalacji centralnego ogrzewania. ........
- Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych w zakresie rezystancji izolacji należy przeprowadzać co najmniej raz na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B21 - WRZESIEŃ 2015