LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2009

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2009':

- Przedstawiony poniżej czarno-pomarańczowy znak umieszcza się na pojemnikach z substancjami ........
- Na podstawie wytycznych dotyczących wykonywania badań okresowych, opracowanych przez COBR Elektromontaż określ minimalną częstotliwość z jaką należy dokonywać pomiaru rezystancji izolacji w pomieszczeniu lakierni karoserii samochodowych wykorzystujących lakiery wodorozpuszczalne. ........
- Młodociany pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Jaki procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej stanowi jego wynagrodzenie w drugim roku nauki? ........
- Wykres przedstawia dopuszczalny czas utrzymywania siły w zależności od MVC (Maximum Voluntary Contraction), czyli wartości siły maksymalnej. Przy zastosowaniu 10% MVC siła będzie utrzymywała się 20 sekund. Odczytaj z wykresu ile wynosi maksymalny czas utrzymania siły, przy poziomie siły MVC wynoszącym 15%. ........
- Poniżej przedstawiono rysunek ........
- Pracownik zatrudniony na stanowisku ogrodnika powinien zostać zaopatrzony ........
- Zamieszczony schemat przedstawia ........
- Umieszczając znaki drogowe na drogach transportowych wewnątrz zakładu, należy stosować przepisy zawarte w ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: