LOGOWANIE

Kwalifikacja AU15 - STYCZEŃ 2016

(Wytwarzanie wyrobów stolarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU15 - STYCZEŃ 2016':

- Dobór surowca drzewnego, cięcie na formatki o określonych wymiarach, wiercenie otworów do połączeń śrubowych, wykonywanie czopów na połączenia, montaż stelaża, zabezpieczenie i uszlachetnienie powierzchni, to czynności technologiczne charakterystyczne dla procesu wytwarzania ........
- Który rodzaj obróbki należy zastosować do wykonania płytkich gniazd pod zawiasy puszkowe? ........
- Której piły należy użyć do narzynania drewna na określoną głębokość, np. przy płetwieniu? ........
- Od której czynności należy rozpocząć wykonywanie złącza pokazanego na ilustracji? ........
- Którym środkiem należy konserwować drewniane trzonki narzędzi stolarskich? ........
- Na którym rysunku przedstawiono stół o konstrukcji oskrzyniowej? ........
- W drewnianym połączeniu czopowym taboretu powstał luz. W celu naprawy tej wady należy ........
- Na prawej powierzchni elementu okleinowanego fornirem zauważono przy jednej z krawędzi ubytek okleiny prostosłoistej. Jaki kształt należy nadać wstawce przeznaczonej do zaprawienia tej wady? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: