LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj layout responsywnej strony internetowej dla Centrum Turystyki Bieszczadzkiej zgodnie z załączonymi wymaganiami. W tym celu:
1. Wykonaj 2 panoramy i zapisz je w folderze PANORAMY w formacie JPEG.
2. W programie Adobe Photoshop wykonaj baner na stronę internetową (rysunek 1).
3. Baner zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESELbaner w formacie PSD z zachowaniem warstw.
4. Fotografie z plików 001.tif --- 010.tif poddaj edycji i zapisz w folderze FOTOGRAFIE w formacie PNG.
5. W programie Adobe Photoshop wykonaj layout strony internetowej (rysunek 2 i 3).
6. Layout zapisz w pliku PESELlayout.psd z zachowaniem warstw.
Do wykonania pracy z zamieszczonego na pulpicie komputera folderu A.25_materiały_1 zabezpieczonego hasłem A.25_kt1 wykorzystaj następujące materiały:
- zdjęcia (do wykonania panoram) z folderów: panorama nr1, panorama nr2
fotografie (do zamieszczenia w layoucie) z plików: 001.tif, 002.tif, 003.tif, 004.tif, 005.tif, 006.tif,
007. tif, 008.tif, 009.tif, 010.tif.
Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) i umieść w nim:
- folder PANORAMY z plikami: Panorama1.jpg, Panorama2.jpg,
- plik PESELbaner.psd,
folder FOTOGRAFIE z plikami: 001.png, 002.png, 003.png, 004.png, 005.png, 006.png, 007.png
008. png, 009.png, 010.png,
- plik PESEL layout.psd.
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN sprawdź poprawność nagrania płyty. Sprawdzoną płytę CD podpisz swoim numerem PESEL.
Wymagania dla panoram
• pierwsza panorama:
- połączyć fotografie 001_1.jpg oraz 002_1.jpg z folderu panorama nr1,
wykadrować połączone fotografie do parametrów: szerokość 700 pikseli, wysokość 260 pikseli, rozdzielczość 72 ppi,
- zapisać panoramę w pliku Panorama1.jpg w trybie koloru RGB w folderze PANORAMY
• druga panorama:
połączyć fotografie 002_1.jpg oraz 002_2.jpg z folderu panorama nr2,
wykadrować połączone fotografie do parametrów: szerokość 520 pikseli, wysokość 100 pikseli, rozdzielczość 72 ppi,
- zapisać panoramę w pliku Panorama2.jpg w trybie koloru RGB w folderze PANORAMY.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25