LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25

Wykonywanie i realizacja projekt贸w multimedialnych


ARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 25

1. Przygotowywanie materia艂贸w cyfrowych do wykonania projekt贸w multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie A.25 - Ucze艅:
1) rozpoznaje formaty oraz typy materia艂贸w analogowych i cyfrowych;
2) okre艣la 藕r贸d艂a pozyskiwania materia艂贸w cyfrowych;
3) gromadzi oraz kataloguje materia艂y cyfrowe;
4) przygotowuje materia艂y cyfrowe do wykonania projekt贸w multimedialnych;
5) przestrzega zasad i okre艣la metody i techniki rejestrowania materia艂贸w w postaci cyfrowej;
6) rejestruje materia艂y w postaci cyfrowej;
7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efekt贸w specjalnych;
8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efekt贸w specjalnych;
9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych program贸w i urz膮dze艅;
10) stosuje system zarz膮dzania barw膮 do wykonania projekt贸w multimedialnych.

2. Przygotowanie projekt贸w multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie A25 - Ucze艅:
1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla medi贸w cyfrowych;
2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projekt贸w multimedialnych;
4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
6) publikuje internetowy projekt multimedialny.