LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A59 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.59-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z zamieszczonej procedury, otrzymaj preparat - wodorotlenek żelaza(III). Przygotuj niezbędne roztwory do jego wykonania. W tym celu sporządź:
1. 100 g roztworu chlorku żelaza(III) o stężeniu 3% (m/m),
2. 100 cm3 roztworu amoniaku o stężeniu 1 mol/dm3.
Obliczenia i wyniki zapisz w Tabeli 1. Dokumentacja z wykonanych prac analitycznych.
Z przygotowanego na stanowisku zestawu wybierz sprzęt i odczynniki niezbędne do przygotowania roztworów i preparatu. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp, p.poż oraz ochrony środowiska. Uporządkuj stanowisko po wykonaniu prac.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- przygotowane roztwory chlorku żelaza(III) i amoniaku
- dokumentacja z wykonanych prac analitycznych (Tabela 1)
- uporządkowane stanowisko po zakończeniu prac oraz
przebieg sporządzania roztworu chlorku żelaza(III), przebieg sporządzania roztworu amoniaku oraz przebieg otrzymywania wodorotlenku żelaza(III).
Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych znajdują się na stanowisku pracy.
Procedura przygotowania odczynników i otrzymywania wodorotlenku żelaza(III) Odczynniki:
Stosować odczynniki cz.d.a. i wodę destylowaną
Przygotowanie roztworu chlorku żelaza(III) o stężeniu 3% (m/m)
Wykonanie polega na obliczeniu masy FeCl3 • 6 H20 i objętości wody potrzebnych do przygotowania 100 g roztworu o stężeniu 3% (m/m).
Obliczoną ilość FeCl3 • 6 H20 należy odważyć w naczynku wagowym, przenieść ilościowo do zlewki, dodać odpowiednią ilość wody destylowanej i wymieszać.
Roztwór przelać do butelki i opisać zgodnie z procedurą analityczną. Przygotowanie roztworu amoniaku o stężeniu 1 mol/dm3
Wykonanie polega na obliczeniu objętości 10% roztworu amoniaku o gęstości 0,958 g/cm3, potrzebnej do przygotowania 100 cm3 roztworu o stężeniu 1 mol/dm3.
Obliczoną ilość 10% roztworu amoniaku należy odmierzyć pipetą, przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm3, uzupełnić wodą destylowaną do kreski, zatkać korkiem i wymieszać.
Roztwór pozostawić w kolbie i opisać zgodnie z procedurą analityczną. Uwaga!
10% roztwór amoniaku znajduje się pod dygestorium. Przygotowane roztwory zgłosić do oceny przez podniesienie ręki.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A59