LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: AU.22-01-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Dokument przyjęcie zewnętrzne
Zdający zapisał:
R.1.1 pieczęć firmy: Magazyn LOGIS, ul. Główna 2, 26-601 Radom
R.1.2 dostawcę: Przedsiębiorstwo POLSKIE SOKI S.A., Taczów 14, 26-652 Zakrzew
R.1.3 nr bieżący: 178/2020 R.1.4 datę otrzymania: 22.06.2020 R.1.5 zamówienie: 178/2020 R.1.6 kod towaru/materiału: 100251 R.1.7 nazwę towaru/materiału/opakowania: sok pomarańczowy 1-litrowy
R.1.8 ilość przyjętą [szt.]: 36 000
R.1.9 cenę [zł]: 2,85 R.1.10 wartość [zł]: 102 600,00 lub wartość wynikającą z iloczynu ilości i ceny przyjętych przez dzającego w R.1.8 i R.1.9 (wynik musi być większy od 0)
R.2 Rezultat 2: Plan formowania paletowych jednostek ładunkowych z przyjętymi do magazynu sokami pomarańczowymi 1-litrowymi
Zdający
R.2.1 liczbę przyjętych soków pomarańczowych 1-litrowych [szt.]: 36 000
R.2.2 liczbę soków pomarańczowych 1-litrowych w zbiorczym opakowaniu kartonowym [szt.]: 5 R.2.3 liczbę potrzebnych zbiorczych opakowań kartonowych [szt.]: 7 200 lub liczbę wynikającą z ilorazu liczb przyjętych przez zdającego w R.2.1 i R.2.2 (wynik musi być
większy od 0)
R.2.4 wybór rodzaju zbiorczego opakowania kartonowego: karton 3 R.2.5 wymiary wybranego zbiorczego opakowania kartonowego [mm]: 200 x 80 x 200, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3 lub 330 x 50 x 100, jeżeli zdający wybrał karton nr 1 lub 150 x 150 x 150, jeżeli zdający wybrał karton nr 2 R.2.6 maksymalną liczbę zbiorczych opakowań kartonowych w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 60, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3 lub 48, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 1 lub 40, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 2 R.2.7 maksymalną liczbę warstw zbiorczych opakowań kartonowych na palecie EUR: 3, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3 lub 7, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 1 lub 4, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 2 R.2.8 maksymalną liczbę zbiorczych opakowań kartonowych na palecie EUR [szt.]: 180 lub liczbę wynikającą z iloczynu liczb obliczonych przez zdającego w R.2.6 i R.2.7 (wynik musi być większy od 0)
R.2.9 liczbę potrzebnych palet EUR do sformowania przyjętych soków pomarańczowych 1-litrowych [szt.]: 40 lub liczbę wynikającą z ilorazu liczb obliczonych przez zdającego w R.2.3 i R.2.8 UWAGA! Wynik musi być zaokrąglony w górę do liczby całkowitej (wynik musi być większy od 0)
R.3

........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI AU22