LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A59 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.59-02-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym procedur przygotuj:
- 250 cm 3roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,02 mol/dm,3 - 100 cm 3roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3,
- 200 cm 3roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,025 mol/dm.3 Wyznacz objętość roztworu kwasu solnego, jakiej należy użyć do zobojętnienia roztworu węglanu sodu.
Wykonaj potrzebne obliczenia. Uzupełnij dokumentację z wykonanych prac analitycznych.
Z przygotowanego na stanowisku zestawu wybierz sprzęt i odczynniki chemiczne niezbędne do wykonania zadania. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Uporządkuj stanowisko po wykonaniu prac.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- przygotowany roztwór węglanu sodu o stężeniu 0,02 mol/dm3,
- przygotowany roztwór kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3,
- dokumentacja z wykonanych prac analitycznych oraz
- przebieg przygotowania roztworu węglanu sodu,
- przebieg wykonania zobojętnienia roztworu węglanu sodu.
Procedura 1. Przygotowanie roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,02 mol/dm3 Odczynniki:
Stosować odczynniki cz.d.a. i wodę destylowaną. Przygotowanie roztworu:
Wykonanie zadania polega na obliczeniu masy węglanu sodu potrzebnej do przygotowania 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,02 mol/dm3.
Na wadze laboratoryjnej w naczynku wagowym należy odważyć obliczoną ilość węglanu sodu z dokładnością do 10 mg.
Odważkę przenieść ilościowo do kolby miarowej, dodać niewielką ilość wody destylowanej i rozpuścić substancję. Kolbę uzupełnić wodą destylowaną do kreski, zamknąć korkiem i wymieszać zawartość. Roztwór opisać i pozostawić na stanowisku egzaminacyjnym.
Przed przystąpieniem do odważania substancji zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A59