LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 - 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 - 1.8 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Przewody podłączone do styków modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
2 Gniazdo jest zmontowane poprawnie, moduł Keystone jest zamocowany w gnieździe
3 Wszystkie żyły kabla podłączone są do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B
4 Zatrzask wtyku RJ45 jest na koszulce
5 Wtyk RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B
6 Przeprowadzony test wykonanego połączenia za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający)
7 Do portu 1 przełącznika 1 jest podłączony pierwszy interfejs sieciowy serwera, do portu 2 jest podłączona stacja robocza
8 Do portu 1 przełącznika 2 jest podłączony drugi interfejs sieciowy serwera, port 2 jest podłączony do gniazda sieci w sali egzaminacyjnej
Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe
Uwaga! Hasło konta Administrator serwera to Q@wertyuiop (lub Q!wertyuiop gdy wymagało zmiany) Hasło konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop Hasło do przełącznika przekaże asystent techniczny.
Jeżeli przełączniki wymagały zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na zaq1@WSX
1 Przełącznik 1, do którego podłączony jest serwer i stacja robocza, ma ustawiony adres IP 10.20.100.2 z maską 255.255.255.0
2 Przełącznik 1, do którego podłączony jest serwer i stacja robocza, ma ustawiony adres bramy domyślnej 10.20.100.1 (kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli na przełączniku nie można ustawić adresu bramy)
3 Przełącznik 2, do którego podłączone są serwer i gniazdo sieci ma ustawiony adres IP 192.168.0.200 z maską 255.255.255.0
4 Przełącznik 2, do którego podłączone są serwer i gniazdo sieci w sali egzaminacyjnej, ma ustawiony adres bramy domyślnej 192.168.0.254 (kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli na przełączniku nie można ustawić adresu bramy)

........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13