LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 E.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Kwalifikacje w zawodzie E.13 - Ucze艅:
1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
2) rozpoznaje i stosuje normy dotycz膮ce okablowania strukturalnego;
3) rozpoznaje protoko艂y sieci lokalnych i protoko艂y dost臋pu do sieci rozleg艂ej;
4) rozpoznaje urz膮dzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wygl膮du;
5) okre艣la funkcje komputerowego systemu sieciowego;

6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urz膮dzenia i oprogramowanie sieciowe;
8) sporz膮dza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
10) dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia do monta偶u okablowania strukturalnego;
11) montuje okablowanie sieciowe;
12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
13) opisuje i analizuje klasy adres贸w IP;
14) projektuje struktur臋 adres贸w IP w sieci;
15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
16) opracowuje dokumentacj臋 powykonawcz膮 lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urz膮dze艅 sieciowych
Kwalifikacje w zawodzie E13 - Ucze艅:
1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
2) konfiguruje prze艂膮czniki lokalnych sieci komputerowych;
3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
4) konfiguruje rutery i urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce typu zapora sieciowa (ang. firewall);
5) konfiguruje urz膮dzenia dost臋pu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
6) konfiguruje urz膮dzenia telefonii internetowej;
7) dobiera i stosuje narz臋dzia diagnostyczne;
8) tworzy sieci wirtualne za pomoc膮 po艂膮cze艅 internetowych;
9) monitoruje prac臋 urz膮dze艅 lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Kwalifikacje w zawodzie E 13 - Ucze艅:
1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) udost臋pnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
4) charakteryzuje us艂ugi serwerowe;
5) okre艣la funkcje profili u偶ytkownik贸w i zasady grup u偶ytkownik贸w;
6) zarz膮dza kontami u偶ytkownik贸w i grup u偶ytkownik贸w systemu operacyjnego lub komputera;
7) konfiguruje us艂ugi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
8) zarz膮dza centralnie stacjami roboczymi;
9) rozpoznaje protoko艂y aplikacyjne;
10) monitoruje dzia艂ania u偶ytkownik贸w lokalnej sieci komputerowej;
11) modernizuje lokaln膮 sie膰 komputerow膮;
12) przestrzega zasad udost臋pniania i ochrony zasob贸w sieciowych;
13) wyja艣nia zasady dzia艂ania protoko艂贸w lokalnej sieci komputerowej;
14) konfiguruje us艂ugi odpowiedzialne za adresacj臋 host贸w (adresacj臋 IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
15) pod艂膮cza lokaln膮 sie膰 komputerow膮 do Internetu;
16) konfiguruje us艂ugi serwer贸w internetowych;
17) okre艣la rodzaje awarii lub wadliwego dzia艂ania lokalnej sieci komputerowej;
18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego dzia艂ania system贸w sieciowych;
19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przep艂ywem informacji oraz utrat膮 danych.