LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG2 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: TG.02-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z danych zawartych w Recepturze na 100 kg mięsa mielonego garmażeryjnego, wypełnij Zapotrzebowanie na surowce, dodatki i opakowania do produkcji 5 000,0 kg mięsa mielonego garmażeryjnego - Tabela 1.
Zapoznaj się z Opisem produkcji mięsa mielonego garmażeryjnego, a następnie dobierz maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji mięsa mielonego garmażeryjnego w poszczególnych etapach produkcji, uzupełniając Tabelę 2. - Wykaz maszyn i urządzeń do produkcji mięsa mielonego garmażeryjnego dobranych do kolejnych etapów w linii technologicznej.
Zapoznaj się z Instrukcją obsługi maszyny/urządzenia, a następnie obsłuż maszynę/urządzenie znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym, wykorzystując surowce i materiały dostępne na stanowisku. Uzupełnij Kartę pracy maszyny/urządzenia - Tabela 3.
Sprzętu, narzędzi i urządzeń używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do uruchomienia maszyny/urządzenia i rozpoczęcia obsługi.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI TG2