LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.20-02-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj projekt makiety według załączonego wzoru (rysunek 1). W tym celu sfotografuj w atelier blok karteczek biurowych na szarym tle, zastosuj kompozycję centralną oraz perspektywę fotografowania i ustawienie przedmiotu zgodne ze wzorem. Zarejestruj obraz w formacie JPEG z najwyższą jakością.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). Do folderu przenieś zdjęcie bloku karteczek biurowych, które wybrałeś do dalszej obróbki i nadaj mu nazwę PESELkartki bez jakiejkolwiek ingerencji w zdjęcie za pomocą programu.
Wykorzystując kopię pliku PESEL_kartki.jpg dokonaj separacji bloku karteczek biurowych wycinając sfotografowany przedmiot z tła i umieszczając na osobnej warstwie pod nazwą SELEKCJA. Plik zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESELselekcja w formacie TIFF, w trybie koloru RGB, w rozdzielczości 300 ppi z zachowaniem warstw.
Wykonaj projekt makiety zgodnie z wytycznymi i wzorem (rysunek 1). Wytyczne do wykonania makiety:
• parametry makiety: szerokość: 110 mm, wysokość: 220 mm, rozdzielczość: 300 ppi , tryb koloru: RGB,
format zapisu: PSD z zachowaniem warstw,
• tło makiety w kolorze RGB (255, 255, 255),
• prostokąty:
-1-:---:—:---1-
szerokość 110 mm, wysokość 70 mm
szerokość 110 mm, wysokość 20 mm
wyselekcjonowany blok z karteczkami z pliku PESEL selekcja umieszczony w lewej części górnego, żółtego prostokąta w kolorze:
górna płaszczyzna - fioletowa, boki bloku - błękitne
• kopia bloku z karteczkami umieszczona w prawej części górnego, żółtego prostokąta w kolorze: górna płaszczyzna - błękitna, boki bloku - fioletowe
• kopia bloku z karteczkami umieszczona w lewej części środkowego, czarnego prostokąta w kolorze: górna płaszczyzna - zielona, boki bloku - żółte
• kopia bloku z karteczkami umieszczona w prawej części środkowego, czarnego prostokąta w kolorze: górna płaszczyzna - żółta, boki bloku - zielone.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A20