LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20

Rejestracja i obróbka obrazu


ARKUSZE PRAKTYCZNE:Zawody związane z kwalifikacją A.20OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 20

Rejestracja i obróbka obrazu 1. Organizacja prac fotograficznych
Kwalifikacje w zawodzie A.20 - Uczeń:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
3) określa metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;

5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
7) sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu
Kwalifikacje w zawodzie A20 - Uczeń:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
3) wykonuje zdjęcia plenerowe;
4) wykonuje zdjęcia studyjne;
5) wykonuje zdjęcia techniczne;
6) posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

3. Kopiowanie i obróbka obrazu
Kwalifikacje w zawodzie A 20 - Uczeń:
1) dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;
2) wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;
3) wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
4) wykonuje skanowanie oryginałów;
5) dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
6) drukuje obrazy z plików graficznych;
7) archiwizuje obrazy;
8) wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.