LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: A.20-03-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj projekt makiety według załączonego wzoru (rysunek 1). W tym celu sfotografuj w atelier blok karteczek biurowych na szarym tle, zastosuj kompozycję centralną oraz perspektywę fotografowania i ustawienie przedmiotu zgodne ze wzorem. Zarejestruj obraz w formacie JPEG z najwyższą jakością.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). Do folderu przenieś zdjęcie bloku karteczek biurowych, które wybrałeś do dalszej obróbki i nadaj mu nazwę PESELkartki bez jakiejkolwiek ingerencji w zdjęcie za pomocą programu.
Wykorzystując kopię pliku PESEL_kartki.jpg dokonaj separacji bloku karteczek biurowych wycinając sfotografowany przedmiot z tła i umieszczając na osobnej warstwie o nazwie SELEKCJA. Plik zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESELselekcja w formacie PSD, w trybie koloru RGB, w rozdzielczości 300 ppi z zachowaniem warstw.
Wykonaj projekt makiety zgodnie z wytycznymi i wzorem (rysunek 1) Wytyczne do wykonania makiety:
• parametry makiety:
- szerokość 170 mm,
- wysokość 210 mm,
- rozdzielczość 300 ppi,
- tryb koloru RGB,
- format zapisu PSD z zachowaniem warstw
• tło makiety w kolorze RGB (255, 255, 255)
• siedem prostokątów o wymiarach: szerokość 170 mm, wysokość 30 mm
• kolory prostokątów licząc od góry na przemian ciemno szary o składowych
RGB (100, 100, 100) i czarny o składowych RGB (0, 0, 0)
• krycie warstwy z prostokątem przylegającym do dolnej krawędzi makiety ustawione na 50%,
• warstwa z dolnym prostokątem umieszczona powyżej warstw z blokami z karteczek
• blok z karteczkami wyselekcjonowany z pliku PESEL selekcja umieszczony jest w dolnej, środkowej części makiety
• dwie kopie bloku z karteczkami tworzą z pierwszym blokiem trzyelementową spójną figurę
• dwie kopie utworzonej figury umieszczone pomiędzy środkową częścią makiety a jej prawą krawędzią
• trzy utworzone figury różnią się wielkością, największa umieszczona na pierwszym planie, najmniejsza umieszczona na ostatnim planie zgodnie ze wzorem makiety
• parametry napisów:
- krój pisma Arial Bold lub Arial pogrubiony,
KOMPLEKSOWE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE: wielkość 30 pkt, kolor RGB (255, 255, 255), tekst wyśrodkowany,
budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe, aranżacja wnętrz: wielkość 18 pkt, kolor RGB (255, 255, 255), tekst wyśrodkowany,
www.pracowniaprojektow.eu: wielkość 19 pkt, kolorystyka RGB (200, 20, 20), tekst dopasowany do górnej płaszczyzny największej figury, do tekstu dodany styl warstwy faza/faseta i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach,
tel. 633-333-333, e-mail: [email protected], Przysłup 33, 33-713 Brzegi Górne: wielkość 13 pkt, kolor RGB (255, 255, 255), tekst wyrównany do prawej, do tekstu dodany styl warstwy faza/faseta i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach
• numer PESEL w prawym dolnym rogu makiety.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A20