LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.25-02-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj layout responsywnej strony internetowej dla Centrum Turystyki Górskiej w Sudetach zgodnie z załączonymi wymaganiami. W tym celu:
1. W programie Adobe Photoshop wykonaj baner na stronę internetową (rysunek 1).
2. Baner zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESELbaner w formacie PSD z zachowaniem warstw.
3. Wykonaj 6 panoram i zapisz je w folderze panoramy w formacie JPEG.
4. Fotografie z plików 001.tif004.tif poddaj edycji i zapisz w folderze fotografie w formacie JPEG z zachowaniem pierwotnych nazw.
5. W programie Adobe Photoshop wykonaj layout strony internetowej (rysunek 2 i 3).
6. Layout zapisz w pliku PESELlayout.psd z zachowaniem warstw.
Do wykonania pracy z folderu A.25_materiały_2 zabezpieczonego hasłem: A.25_p_2 wykorzystaj następujące materiały:
- fotografię do wykonania banera (baner_tlo.tif),
zdjęcia z których należy wykonać panoramy (foldery: panorama nr 1, panorama nr 2, panorama nr 3, panorama nr 4, panorama nr 5, panorama nr 6),
- fotografie przeznaczone do umieszczenia w layoucie (001.tif, 002.tif, 003.tif, 004.tif).
Na pulpicie komputera utwórz folder PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL) i umieść w nim pliki oraz foldery o nazwach:
- folder panoramy z plikami: Panorama1.jpg Panorama6.jpg,
folder fotografie z plikami: 001 004.jpg,
- PESELbaner.psd,
- PESEL layout.psd.
Folder o nazwie PESEL nagraj na płytę CD, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN sprawdź poprawność nagrania płyty. Sprawdzoną płytę CD podpisz swoim numerem PESEL.
Wymagania dla banera
Baner wykonaj w programie Adobe Photoshop zgodnie z rysunkiem 1.
Rysunek 1. Wzór banera • szerokość: 940 pikseli, wysokość: 120 pikseli,
• tryb koloru: RGB,
• rozdzielczość: 72 ppi,
• tło w kolorze: RGB (255, 255, 255),
• zdjęcie z pliku baner_tlo.tif, krycie warstwy ustawione na 70%,
• parametry napisu SUDETY: Verdana Regular, 100 pkt, kolor RGB (111, 133, 100), dodany styl warstwy faseta/faza i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach,
• parametry napisu CENTRUM TURYSTYKI GÓRSKIEJ W SUDETACH: Verdana Bold, 36 pkt, w kolor RGB (111, 133, 100), dodać styl warstwy faseta/faza i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach, tekst wyrównany do lewej strony.
Gotowy baner należy zapisać w formacie PSD w folderze PESEL pod nazwą PESEL baner.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25