LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj przyłącze wodociągowe z rur 032 PE do istniejącej sieci wodociągowej z rur 0110 PVC-U. Włączenie przyłącza wykonaj za pomocą opaski do nawiercania z zasuwą.
Montaż przyłącza wykonaj z zastosowaniem połączeń zaciskowych zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania pierwszego połączenia zaciskowego zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonywania montażu przyłącza.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednim pojemniku.
Ściana montażowa
\Opaska do nawiercania z zasuwą Rysunek 1. Przekrój pionowy przyłącza wodociągowego
Ściana montażowa
\
Rysunek 2. Rzut poziomy przyłącza wodociągowego
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B8