LOGOWANIE

MONTER SIECI i INSTALACJI SANITARNYCHTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MONTER SIECI i INSTALACJI SANITARNYCH:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozr贸偶nia膰 obiekty budowlane, elementy budynku i ich funkcje, materia艂y budowlane i ich podstawowe cechy techniczne oraz rodzaje instalacji budowlanych;
1.2. pos艂ugiwa膰 si臋 dokumentacj膮 projektow膮 w zakresie rysunk贸w instalacyjnych;
1.3. rozpoznawa膰 elementy instalacji, armatury i urz膮dze艅 sanitarnych;
1.4. rozpoznawa膰 przewody rurowe oraz techniki ich obr贸bki i monta偶u;
1.5. wskazywa膰 wymagania dotycz膮ce wykonywania izolacji instalacji sanitarnych;
1.6. rozpoznawa膰 urz膮dzenia, elementy i rodzaje instalacji wodno-kanalizacyjnych;
1.7. wskazywa膰 wymagania dotycz膮ce monta偶u, konserwacji, eksploatacji i demonta偶u instalacji wodno-kanalizacyjnych;
1.8. rozpoznawa膰 urz膮dzenia, elementy i rodzaje instalacji grzewczych;
1.9. wskazywa膰 wymagania dotycz膮ce monta偶u, konserwacji, eksploatacji i demonta偶u instalacji grzewczych;
1.10. rozpoznawa膰 rodzaje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elementy i urz膮dzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;
1.11. wskazywa膰 wymagania dotycz膮ce monta偶u, konserwacji, eksploatacji i demonta偶u instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. analizowa膰 informacje zawarte w dokumentacji projektowej;
2.2. wykonywa膰 obliczenia zwi膮zane z robotami monta偶owymi;
2.3. analizowa膰 parametry instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
2.4. dobiera膰 elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, armatur臋, materia艂y pomocnicze, narz臋dzia, sprz臋t i urz膮dzenia do rodzaju instalacji i prac monterskich;
2.5. okre艣la膰 b艂臋dy powsta艂e podczas monta偶u instalacji grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wskazywa膰 sposoby ich usuwania;
2.6. sporz膮dza膰 kalkulacje koszt贸w wykonania okre艣lonych prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, z uwzgl臋dnieniem zu偶ycia materia艂贸w, pracy sprz臋tu i robocizny, oraz oblicza膰 nale偶no艣膰 za wykonan膮 prac臋.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas monta偶u urz膮dze艅 i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas monta偶u urz膮dze艅 i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, obr贸bki i monta偶u przewod贸w rurowych i rob贸t pomocniczych;
3.3. wskazywa膰 przyczyny awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz sposoby ich usuwania;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas monta偶u urz膮dze艅 i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, obr贸bki i monta偶u przewod贸w rurowych i rob贸t pomocniczych;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta偶u urz膮dze艅 i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, obr贸bki i monta偶u przewod贸w rurowych i rob贸t pomocniczych.