LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego fragmentu sieci kanalizacyjnej zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
oraz rysunkiem. Przyłącze wykonaj z rury PVC-U 160 mm i kolana 45° PVC-U 160 mm.
Na końcu przykanalika zamontuj kinetę zbiorczą studzienki rewizyjnej oraz dwa przewody dopływowe z rur
PVC-U 160 mm długości 0,8 m (rury na przewody dopływowe są już przycięte na wymiar i zakończone
kielichem).
Uwaga! Po przygotowaniu wszystkich odcinków rur do wykonania montażu przyłącza zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie wykonywania dalszych prac.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieść w odpowiednim pojemniku.
Rysunek. Fragment sieci kanalizacyjnej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B8