LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.05-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zamontuj miskę ustępową stojącą z odpływem poziomym oraz dolnopłuk montowany na ścianie. Podłącz odgałęzienie wodociągowe z rury stalowej ocynkowanej zakończone zaworem odcinającym kątowym. Do istniejącego wyjścia kanalizacyjnego podłącz podejście kanalizacyjne z rury PVC 110 mm. Zmontowaną instalację wodociągową napełnij wodą, odpowietrz ją i pozostaw pod ciśnieniem wody wodociągowej.
Sprawdź szczelność podejścia kanalizacyjnego przy swobodnym przepływie wody.
Wszystkie czynności wykonaj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z rysunkiem 1. oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
Po zakończeniu wykonywania zadania oczyść sprzęt i narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.
Rysunek 1. Widok instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (wymiary w cm)
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD5