LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.02-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się płyta montażowa z zamontowanymi i częściowo połączonymi elementami układu elektropneumatycznego. Zamontuj na płycie elementy układu elektropneumatycznego zgodnie z rysunkiem 1. Dokończ montaż układu tak, aby połączenia były zgodne ze schematami przedstawionymi na rysunkach 2. i 3. Niezbędne elementy, materiały i narzędzia do montażu wybierz ze zgromadzonych na stanowisku egzaminacyjnym.
Połączenia pneumatyczne wykonaj zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 2., wykorzystując w tym celu odpowiednio docięte odcinki przewodów pneumatycznych.
Połączenia elektryczne wykonaj zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 3., wykorzystując w tym celu odpowiednio docięte odcinki przewodów LgY 1 mm2 zakończone tulejkami zaciskowymi. Przewodami z izolacją w kolorze:
- niebieskim połącz elementy układu z listwą L-,
- brązowym połącz elementy układu z listwą L+,
- czarnym wykonaj pozostałe połączenia.
Sprawdź poprawność wykonania montażu, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze schematami na rysunkach 2. i 3. wprowadź poprawki.
Następnie wykonaj pomiary rezystancji połączeń elektrycznych. W tabeli 1 . zapisz zakres pomiarowy miernika oraz wyniki pomiarów rezystancji połączeń i ich ocenę.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do podłączenia układu do zasilania sprężonym powietrzem. Po uzyskaniu zgody podłącz zasilanie do układu. W zespole przygotowania powietrza nastaw wartość ciśnienia na 4 bary.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do włączenia zasilania elektrycznego. Po uzyskaniu zgody włącz zasilanie.
Uruchom sterownik PLC z wgranym programem sterowniczym. Ustaw dławienie przepływu zaworów dławiąco-zwrotnych 1V2 i 2V2 tak, aby czas wysuwania tłoczyska siłownika 1A1 i czas wsuwania tłoczyska siłownika 2A1 wynosiły 4 ±0,5 s.
Przetestuj działanie układu, jeżeli układ działa niewłaściwie wprowadź niezbędne poprawki, następnie wypełnij tabelę 2.
Uwaga!
Pracuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Za każdym razem zgłaszaj, przez podniesienie ręki, zamiar włączenia zasilania. Po zakończeniu wykonywania zadania układ elektropneumatyczny pozostaw załączony.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- zmontowana część pneumatyczna układu elektropneumatycznego,
- zmontowana część elektryczna układu elektropneumatycznego,
- wyniki pomiarów rezystancji i ocena ciągłości połączeń elektrycznych - tabela 1.,
- wyniki testowania działania układu elektropneumatycznego - tabela 2., oraz
przebieg montażu układu elektropneumatycznego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE2