LOGOWANIE

MECHATRONIKTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MECHATRONIK:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia, okre艣lenia i wielko艣ci z zakresu mechatroniki;
1.2. interpretowa膰 informacje zawarte na schematach ideowych, monta偶owych, rysunkach warsztatowych i w instrukcjach obs艂ugi;
1.3. rozpoznawa膰 urz膮dzenia mechatroniczne oraz okre艣la膰 ich przeznaczenie;
1.4. rozpoznawa膰 cz臋艣ci i podzespo艂y mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne stosowane w urz膮dzeniach i systemach mechatronicz-nych na podstawie oznacze艅 i cech zewn臋trznych;
1.5. rozpoznawa膰 elementy pneumatyczne i hydrauliczne urz膮dze艅 i system贸w mechatronicz-nych na podstawie oznacze艅 i cech zewn臋trznych;
1.6. okre艣la膰 funkcje zespo艂贸w, podzespo艂贸w i element贸w stosowanych w urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie schemat贸w blokowych i monta偶owych;
1.7. wymienia膰 w艂a艣ciwo艣ci medi贸w roboczych stosowanych w mechatronice na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej;
1.8. rozpoznawa膰 sprz臋t i aparatur臋 kontrolno-po-miarow膮 oraz okre艣la膰 jej parametry na podstawie oznacze艅 i cech zewn臋trznych;
1.9. wymienia膰 przyczyny niesprawno艣ci urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
1.10. rozr贸偶nia膰 sformu艂owania specjalistyczne dotycz膮ce monta偶u, demonta偶u oraz napraw urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. dobiera膰 elementy, podzespo艂y i zespo艂y do monta偶u urz膮dze艅 i system贸w mechatronicz-nych;
2.2. dobiera膰 przyrz膮dy pomiarowe i aparatur臋 kon-trolno-pomiarow膮 do badania wielko艣ci fizycznych wyst臋puj膮cych w urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych;
2.3. okre艣la膰 kolejno艣膰 czynno艣ci podczas monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 i uk艂ad贸w mechatronicz-nych;
2.4. dobiera膰 narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 mechatronicznych;
2.5. dobiera膰 parametry medi贸w roboczych stosowanych w mechatronice;
2.6. opisywa膰 zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w odniesieniu do urz膮dze艅 mechatronicznych;
2.7. oblicza膰 wielko艣ci fizyczne wyst臋puj膮ce w urz膮dzeniach i systemach mechatronicznych;
2.8. interpretowa膰 wskazania przyrz膮d贸w pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej podczas wykonywania napraw i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas monta偶u, demonta偶u, napraw i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas monta偶u, demonta偶u, napraw i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas monta偶u, demonta偶u, napraw i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta偶u, demonta偶u, napraw i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.