LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M12 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.12-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj przegląd wyposażenia pojazdu znajdującego się na stanowisku. Przegląd wyposażenia pojazdu przeprowadź według Karty diagnostycznej nr 1 oraz Karty diagnostycznej nr 2. Po zakończeniu diagnostyki instalacji elektrycznej, odnotuj w karcie ewentualne usterki.
Sprawdź obwody elektryczne i zlokalizuj występujące w nich usterki zgodnie z Kartą diagnostyczną nr 3. Wykonaj pomiary określone w karcie i zapisz ich wyniki wraz z określeniem usterki.
Wymień lub napraw uszkodzone elementy.
Narzędzia, przyrządy oraz instrukcje serwisowe znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym. Podczas wykonywanych czynności naprawczych i diagnostycznych posługuj się dokumentacją techniczną, aparaturą kontrolno-pomiarową, narzędziami i częściami zamiennymi dostępnymi na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko i pozostaw na nim dokumentację zadania.
Uwaga! Jeżeli potrzebna Ci będzie pomoc, np. do włączenia sygnału dźwiękowego, zgłoś to przez podniesienie ręki.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- Karta diagnostyczna nr 1 - diagnostyka wyposażenia pojazdu,
- Karta diagnostyczna nr 2 - diagnostyka układu ładowania,
- Karta diagnostyczna nr 3 - diagnostyka i naprawa uszkodzonych układów,
- obwody elektryczne po naprawie oraz
przebieg wykonywania diagnostyki instalacji oświetlenia pojazdu oraz usunięcia usterek.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M12