LOGOWANIE

ELEKTROMECHANIK POJAZD脫W SAMOCHODOWYCHTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZD脫W SAMOCHODOWYCH:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozr贸偶nia膰 podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
1.2. stosowa膰 poj臋cia, okre艣lenia i wielko艣ci dotycz膮ce urz膮dze艅 i element贸w elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych;
1.3. rozpoznawa膰 symbole graficzne instalacji z gniazdami diagnostycznymi, element贸w oraz urz膮dze艅 wyposa偶enia elektrycznego i elektronicznego pojazd贸w samochodowych na schematach uk艂ad贸w elektrycznych;
1.4. rozpoznawa膰 i klasyfikowa膰 podstawowe obwody i uk艂ady elektryczne i elektroniczne pojazd贸w samochodowych;
1.5. rozr贸偶nia膰 podstawowe parametry techniczne urz膮dze艅 i element贸w elektrotechniki oraz elektroniki samochodowej, a tak偶e przyrz膮d贸w pomiarowych, urz膮dze艅 i system贸w s艂u偶膮cych do ich diagnozowania;
1.6. rozpoznawa膰 obwody, modu艂y elektroniczne i uk艂ady oraz po艂膮czenia elektryczne na schematach;
1.7. rozpoznawa膰 funkcje oraz parametry u偶ytkowe element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznacze艅 zawartych na tabliczkach znamionowych;
1.8. stosowa膰 zalecenia dotycz膮ce przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 diagnostycznych zawarte w instrukcjach serwisowych, napraw i konserwacji.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. dobiera膰 metody, przyrz膮dy pomiarowe oraz urz膮dzenia i systemy diagnostyczne do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w instalacjach elektrycznych pojazd贸w samochodowych;
2.2. interpretowa膰 wyniki pomiar贸w, uzyskanych w postaci warto艣ci liczbowych wielko艣ci elektrycznych, z wydruku lub oscylogramu, dotycz膮ce diagnozowanych element贸w, urz膮dze艅, uk艂ad贸w i obwod贸w;
2.3. analizowa膰 i interpretowa膰 procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadaj膮ce im sygna艂y elektryczne w obwodach, uk艂adach, urz膮dzeniach i elementach elektrotechniki i elektroniki samochodowej;
2.4. dobiera膰 urz膮dzenia oraz elementy wyposa偶enia elektrycznego i elektronicznego przeznaczone dla okre艣lonego modelu pojazdu w oparciu o instrukcje i katalogi;
2.5. dobiera膰 oprzyrz膮dowanie uniwersalne i specjalne do demonta偶u i monta偶u urz膮dze艅, element贸w elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz element贸w wyposa偶enia pojazd贸w w oparciu o instrukcje i katalogi;
2.6. sporz膮dza膰 kalkulacj臋 koszt贸w naprawy, wymiany, konserwacji urz膮dze艅 i element贸w elektrotechniki i elektroniki samochodowej w oparciu o dokumentacj臋 techniczn膮 i taryfikatory;
2.7. szacowa膰 i oblicza膰 warto艣ci wielko艣ci elektrycznych;
2.8. wskazywa膰 na podstawie dokumentacji technicznej i podanych objaw贸w usterek mo偶liwo艣ci naprawy lub wymiany uszkodzonego podzespo艂u elektrycznego i elektronicznego.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas monta偶u, diagnozowania, naprawy i obs艂ugi instalacji oraz urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas monta偶u, diagnozowania, naprawy i obs艂ugi instalacji oraz urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych z wykorzystaniem narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 zasilanych energi膮 elektryczn膮 lub spr臋偶onym powietrzem oraz prac z elementami wiruj膮cymi maszyn;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia powodowane toksycznym dzia艂aniem spalin samochodowych i wysok膮 temperatur膮;
3.4. okre艣la膰 warunki eksploatacji urz膮dzenia na podstawie jego danych technicznych;
3.5. zabezpiecza膰 przyrz膮dy pomiarowe i diagnozuj膮ce przed uszkodzeniem mechanicznym i elektrycznym;
3.6. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas monta偶u, diagnozowania, naprawy i obs艂ugi instalacji oraz urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych;
3.8. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta偶u, diagnozowania, naprawy i obs艂ugi instalacji oraz urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych.