LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.39-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Pokład 405/1 grubości 1,8^2,3 m będzie eksploatowany ścianą H-2 na poziomie 550 m. Na rysunku 1 przedstawiono profil geologiczny skał stropowych i spągowych pokładu 405/1. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowym podłużnym z zawałem całkowitym stropu. Ściana i chodniki przyścianowe wyposażone będą w maszyny i urządzenia oznaczone znakami umownymi na rysunku 2.
Cykl pracy na trzech zmianach produkcyjnych rozpoczynać się będzie od urabiania kombajnem a kończyć zawrębianiem kombajnu oraz będzie też układany pas podsadzkowy i wykonywana przebudowa skrzyżowań. Na zmianie czwartej będzie wykonywana konserwacja maszyn i urządzeń. W ścianie i chodnikach przyścianowych występuje zagrożenie metanowe IV kategorii, klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenie pożarowe.
Na podstawie danych i rysunków zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- zapisz w tabeli 1 nazwy skał i ich grubości zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku 1,
- zapisz w tabeli 2 nazwy oraz typy maszyn i urządzeń oznaczonych cyframi na rysunku 2,
- zapisz w tabeli 3 formę organizacji robót, system organizacji pracy oraz obłożenie ściany H-2,
- zapisz w tabeli 4 sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w ścianie H-2 i chodnikach przyścianowych,
- zapisz w tabeli 5 czynności wykonywane w ścianie H-2 w ciągu doby.
SKALA 1:500
Rysunek 1. Profil geologiczny skał stropowych i spągowych pokładu 405/1
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39