LOGOWANIE

TECHNIK G脫RNICTWA PODZIEMNEGOTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK G脫RNICTWA PODZIEMNEGO:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozr贸偶nia膰 informacje przedstawione w formie rysunk贸w, schemat贸w, map, wykres贸w, szkic贸w zawarte w dokumentacji technicznej stosowanej w zak艂adach g贸rnictwa podziemnego;
1.2. rozr贸偶nia膰 informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotycz膮ce proces贸w zwi膮zanych z eksploatacj膮 podziemn膮 z艂贸偶;
1.3. stosowa膰 dokumentacj臋 techniczn膮 w celu prawid艂owego prowadzenia proces贸w roboczych w kopalni podziemnej;
1.4. rozr贸偶nia膰 oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotycz膮cej warunk贸w wyst臋powania i eksploatacji podziemnych z艂贸偶 w臋gla kamiennego, rud i soli;
1.5. okre艣la膰 warunki wyst臋powania i eksploatacji z艂贸偶 w臋gla kamiennego, rud i soli na podstawie map, przekroj贸w i profili geologicznych;
1.6. interpretowa膰 wyniki pomiar贸w stosowanych w eksploatacji podziemnej z艂贸偶 z wykres贸w oraz odczyt贸w przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 kontrolno-pomiarowych;
1.7. rozr贸偶nia膰 i okre艣la膰 funkcje maszyn i urz膮dze艅 urabiaj膮cych, 艂aduj膮cych, transportuj膮cych i zabezpieczaj膮cych wyrobisko w kopalni podziemnej, na podstawie rysunk贸w i schemat贸w;
1.8. rozpoznawa膰 minera艂y i ska艂y w z艂o偶ach w臋gla kamiennego, rud i soli oraz okre艣la膰 ich w艂a艣ciwo艣ci na podstawie opis贸w, fotografii i pr贸bek skalnych;
1.9. interpretowa膰 zasady prawid艂owej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach w臋gla kamiennego, rud i soli;
1.10. rozr贸偶nia膰 zasady prawid艂owej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych w wyrobiskach podziemnych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. przelicza膰 jednostki d艂ugo艣ci, masy, obj臋to艣ci, temperatury i pr臋dko艣ci powietrza na jednostki zwi膮zane z eksploatacj膮 podziemn膮 z艂贸偶;
2.2. oblicza膰 wielko艣ci ci艣nie艅 panuj膮cych w g贸rotworze oraz sporz膮dza膰 rozk艂ad napr臋偶e艅 w otoczeniu wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej;
2.3. oblicza膰 wydajno艣膰 maszyn i urz膮dze艅 urabiaj膮cych, 艂aduj膮cych i transportuj膮cych oraz wydajno艣膰 pomp i wentylator贸w stosowanych w eksploatacji podziemnej z艂贸偶;
2.4. aktualizowa膰 post臋py rob贸t na planie na podstawie podanych pomiar贸w geodezyjnych;
2.5. sporz膮dza膰 podstawow膮 dokumentacj臋 produkcyjn膮 w postaci raport贸w, harmonogram贸w, rozlicze艅 zu偶ytych materia艂贸w i godzin pracy pracownik贸w oraz wykonywa膰 rysunki, schematy i szkice uzupe艂niaj膮ce i aktualizuj膮ce t臋 dokumentacj臋;
2.6. dobiera膰 narz臋dzia i sprz臋t do zakresu wykonywanych prac zwi膮zanych z poszczeg贸lnymi etapami procesu eksploatacji podziemnego z艂o偶a;
2.7. dobiera膰 optymalne parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych do etap贸w procesu eksploatacji podziemnego z艂o偶a;
2.8. dobiera膰 systemy eksploatacji podziemnego z艂o偶a oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zale偶nie od warunk贸w g贸rniczo-geologicznych;
2.9. analizowa膰 przebieg procesu eksploatacji podziemnego z艂o偶a na podstawie wynik贸w pomiar贸w urz膮dze艅 i aparatury sygnalizacyjno-po-miarowej;
2.10. ocenia膰 stan techniczny narz臋dzi, sprz臋tu, maszyn i urz膮dze艅 oraz ustala膰 zakres wykonywania konserwacji, przegl膮du i drobnej naprawy.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac zwi膮zanych z wydobywaniem kopalin metod膮 podziemn膮;
3.2. stosowa膰 przepisy prawa geologicznego i g贸rniczego podczas wykonywania prac zwi膮zanych z wydobywaniem kopalin metod膮 podziemn膮;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia, kt贸re mog膮 wyst臋powa膰 podczas wykonywania prac zwi膮zanych z wydobywaniem kopalin metod膮 podziemn膮;
3.4. wskazywa膰 dzia艂ania w przypadku wyst膮pienia zagro偶e艅 ekologicznych;
3.5. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosowa膰 odzie偶 ochronn膮, 艣rodki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac zwi膮zanych z wydobywaniem kopalin metod膮 podziemn膮;
3.7. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac zwi膮zanych z wydobywaniem kopalin metod膮 podziemn膮.