LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MS.11-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie opisu przypadku Adama Nowaka sporządź następującą dokumentację:
- Porady dla rodziców dotyczące zapobiegania zakażeniom układu moczowego występujących u małego dziecka;
- Wskazania dotyczące zapotrzebowania na składniki pokarmowe dziecka w wieku 1 rok i 9 miesięcy;
- Zalecenia dla rodziców związane z prowadzeniem treningu czystości u małego dziecka.
Opis przypadku
Adam Nowak ma 1 rok i 9 miesięcy. Wychowuje się w pełnej rodzinie. Rodzice pracują zawodowo. W ciągu dnia zajmuje się nim opiekunka. Rodzina zamieszkuje w trzypokojowym mieszkaniu z łazienką. Chłopiec urodził się siłami natury w czterdziestym tygodniu ciąży. Uzyskał 10 punktów w skali Apgar. Jest karmiony mlekiem modyfikowanym od 4 miesiąca życia. Rozwija się prawidłowo. Nie miał większych problemów zdrowotnych do ukończenia pierwszego roku życia. Adam waży aktualnie 15 kg. Od kilku miesięcy u chłopca występują nawracające zakażenia układu moczowego. W wyniku specjalistycznych badań wyeliminowano wady w budowie układu moczowego dziecka. Lekarz zalecił korzystanie z pieluszki tetrowej i odzwyczajenie chłopca od używania pieluch. Ponadto rodzice mają wątpliwości, czy prawidłowo zaspokajają potrzeby dziecka związane z racjonalnym żywieniem.
Przygotuj na stanowisku do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych zestaw do zabiegu toalety krocza małego dziecku, u którego występują nawracające zakażenia układu moczowego oraz pieluchę tetrową do założenia małemu dziecku. Pobierz z magazynu i skompletuj wszystkie potrzebne przybory, materiały i środki.
UWAGA - Przygotowany zestaw do zabiegu toalety krocza małego dziecka i złożoną pieluchę tetrową zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj zabieg toalety krocza, załóż dziecku przygotowaną pieluchę tetrową, a następnie ubierz dziecko i pozostaw je w łóżeczku. Zabieg wykonaj na fantomie małego dziecka, traktując go jak rzeczywiste dziecko płci męskiej w wieku 1 roku i 9 miesięcy.
Uporządkuj stanowisko pracy po zakończeniu czynności.
Wykonanie toalety krocza, założenie pieluchy oraz przygotowanie stanowiska i jego uporządkowanie po zakończeniu czynności wykonaj w czasie nie dłuższym niż 40 minut. Po tym czasie przewodniczący ZN wyda komunikat „czas minął", oznaczający zaprzestanie oceny przez egzaminatora. W przypadku braku komunikatu zakończ czynności gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- porady dla rodziców dotyczące zapobiegania zakażeniom układu moczowego występujących u małego dziecka,
- wskazania związane z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe dziecka w wieku 1 rok i 9 miesięcy,
- zalecenia dla rodziców związane z prowadzeniem treningu czystości u małego dziecka,
- zestaw do zabiegu toalety krocza małego dziecka wraz z pieluchą tetrową dla dziecka oraz
przebieg wykonania zabiegu toalety krocza, zakładania pieluchy tetrowej i uporządkowania stanowiska po zakończeniu czynności.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MS11