LOGOWANIE

OPIEKUNKA DZIECI臉CA


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECI臉CA:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia z zakresu psychomotorycznego rozwoju i wychowania dziecka;
1.2. rozpoznawa膰 przejawy rozwoju psychomotorycznego dziecka, w tym tempo i uwarunkowania rozwoju;
1.3. rozr贸偶nia膰 terminologi臋 medyczn膮 dotycz膮c膮 opieki, piel臋gnacji, leczenia i udzielania pierwszej pomocy;
1.4. wskazywa膰 zasady uczenia dzieci pos艂ugiwania si臋 przedmiotami codziennego u偶ytku i zabawkami;
1.5. okre艣la膰 wp艂yw rodziny i grupy r贸wie艣niczej na wszystkie sfery rozwoju dziecka;
1.6. rozpoznawa膰 zaburzenia rozwojowe wieku dzieci臋cego, objawy kliniczne chor贸b i zaburze艅 okresu dzieci臋cego;
1.7. identyfikowa膰 objawy choroby sierocej ma艂ego dziecka oraz warunki zapobiegania jej rozwojowi.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. diagnozowa膰 i ocenia膰 poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz jego psychomotoryczne osi膮gni臋cia;
2.2. analizowa膰 dokumentacj臋 rozwoju psychomotorycznego dziecka;
2.3. dobiera膰 metody wychowania, piel臋gnowania i nauczania oraz 艣rodki, sprz臋t, materia艂y i inne pomoce do potrzeb indywidualnych dziecka;
2.4. przewidywa膰 oddzia艂ywania wychowawcze z uwzgl臋dnieniem sfery emocjonalnej i spo艂ecznej dziecka;
2.5. wskazywa膰 zabawy z uwzgl臋dnieniem wieku, poziomu rozwoju i mo偶liwo艣ci dziecka;
2.6. charakteryzowa膰 zaburzenia rozwojowe wieku dzieci臋cego, dobiera膰 i modyfikowa膰 metody wychowawcze w stosunku do dzieci specjalnej troski;
2.7. analizowa膰 przyczyny problem贸w wychowawczych i dobiera膰 adekwatne 艣rodki zaradcze;
2.8. wskazywa膰 sposoby wsp贸艂pracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania dzia艂a艅 opieku艅czych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych;
3.2. planowa膰 prac臋 opieku艅cz膮, wychowawcz膮 i piel臋gnacyjn膮 z uwzgl臋dnieniem zasad bezpiecze艅stwa dziecka;
3.3. przestrzega膰 zasad aseptyki i antyseptyki w dzia艂aniach piel臋gnacyjnych i leczniczych;
3.4. stosowa膰 zasady racjonalnego i zdrowego od偶ywiania;
3.5. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania dzia艂a艅 opieku艅czych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych;
3.6. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania dzia艂a艅 opieku艅czych, piel臋gnacyjnych i wychowawczych.