LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R5 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.05-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj dekorację tarasu obsadzając skrzynkę balkonową krzewami iglastymi. Wymieszaj ziemię ogrodniczą z odważonym nawozem. Przygotuj skrzynkę do wysadzenia roślin i napełnij ją przygotowanym podłożem. Wybierz i posadź w skrzynce 3 rośliny, tak aby roślina o pokroju kolumnowym rosła po środku, rośliny o pokroju jajowatym i płożącym po bokach skrzynki. Przygotuj etykiety i umieść je przy właściwych roślinach.
Oblicz koszt wykonania dekoracji zakładając, że wykorzystano wszystkie materiały wskazane w Tabeli nr 1. Wynik obliczeń zapisz w Tabeli nr 2.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą rezultaty:
- przygotowane podłoże,
- przygotowana skrzynka balkonowa,
- rozpoznane i wybrane rośliny,
- wykonana dekoracja balkonowa z roślin iglastych,
- obliczone koszty wykonania dekoracji - Tabela nr 2 oraz przebieg wysadzania roślin.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R5