LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL5 - STYCZEŃ 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: RL.5-01-21.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Przygotowane podłoże
Zdający:
1 dodał nawóz do podłoża
2 wymieszał dokładnie podłoże z nawozem, przynajmniej dwukrotnie
Rezultat 2: Przygotowana skrzynka balkonowa
Zdający:
1 rozłożył drenaż na dnie skrzynki balkonowej
2 napełnił skrzynkę podłożem
Rezultat 3: Rozpoznane i wybrane rośliny
Uwaga, ośrodek może przygotować inne gatunki roślin, które spełniają warunki zadania, tj. iglaste, o pokroju jajowatym, kolumnowym i płożącym. Nazwy roślin wskazane przez OE należy uznać za prawidłowe.
Zdający:
1 wybrał rośliny zdrowe, bez uszkodzeń
2 wybrał 1 szt. jałowca płożącego
3 wybrał 1 szt. żywotnika wschodniego/biota wschodnia - pokrój jajowaty
4 wybrał 1 szt. żywotnika zachodniego - kolumnowy
5 na etykiecie napisał żywotnik wschodni/biota wschodnia i umieścił przy właściwej roślinie
6 na etykiecie napisał żywotnik zachodni i umieścił przy właściwej roślinie
7 na etykiecie napisał jałowiec płożący i umieścił przy właściwej roślinie
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI RL5