LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 - CZERWIEC 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: BD.25-01-21.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Przedmiar robót
Dopuszcza się stosowanie innych sformułowań poprawnych merytorycznie
R.1.1 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.0115-01/02; w kol. 3: Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18 %, o grubości po zagęszczeniu 16 cm, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 16 cm, 6 x 200)
R.1.2 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.1004-07; w kol. 3: Skropienie podbudowy z kruszywa naturalnego asfaltem, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej Skropienie podbudowy, 6 x 200)
R.1.3 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.0110-01/02; w kol.3: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym o grubości po zagęszczeniu 10 cm, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 10 cm, 6 x 200)
R.1.4 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.1004-07; w kol. 3: Skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej asfaltem, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Skropienie podbudowy, 6 x 200)
R.1.5 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.0312-01/02; w kol. 3: Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu.8 cm, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm, 6 x 200)
R.1.6 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t.1004-07; w kol. 3: Skropienie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej asfaltem, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Skropienie warstwy wiążącej, 6 x 200)
R.1.7 W wierszu wpisane: w kol. 2: KNR 2-31 t. 0312-05/06; w kol. 3: Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej warstwaa ścieralna o grubości po zagęszczeniu4 cm, 6,00 x 200,00 m (przynajmniej: Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, 6 x 200)
R.1.8 W kol.4 dla każdego rodzaju wyszczególnionych robót wpisana jednostka miary: m2 R.1.9 W kol.5 dla każdego rodzaju wyszczególnionych robót wpisana ilość robót: 1200,00 (przynajmniej: 1200)
R.1.10 Prawidłowo zapisana kolejność technologiczna: podbudowa z kruszywa naturalnego, skropienie podbudowy, podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie podbudowy, warstwa wiążąca, skropienie warstwy wiążącej, warstwa ścieralna
R.2
Rezultat 2: Zestawienie wydajności dzienne maszyn
Za poprawne należy uznać wyniki obliczeń zapisane z inną dokładnością
R.2.1 Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowej z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18%, grubość po zagęszczeniu 16 cm:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: ciągnik gąsiennicowy 55 kW(75 KM) obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 4705,882 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm3 obliczona wydajność dzienna = 500,000
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: brona talerzowa (bez ciągnika) obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 4705,882 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 10 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 465,116 R.2.2 Do wykonania skropienia podbudowy z kruszywa asfaltem:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm3 obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 655,738 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: ciągnik kołowy 37 kW/50 KM obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 655,738 R.2.3 Do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowa o lepiszczu asfaltowym o grubości po zagęszczeniu 10 cm:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0 m obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 610,687 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 10 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 610,687 - dla wpisanego w kol. 3: walec statyczny samojezdny 15 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 610,687 R.2.4 Do wykonania skropienia podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltem:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm3 obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 655,738 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: ciągnik kołowy 37 kW/50 KM obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 655,738 R.2.5 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej warstwa wiążąca o grub.8 cm po zagęszczeniu:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0m obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 588,235 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 10 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 588,235 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 15 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 588,235 R.2.6 Do wykonania skropienia warstwy wiążącej asfaltem:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250 - 500 dcm3 obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 655,738 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: ciągnik kołowy 37 kW/50KM obliczona wydajność dzienna = 655,738 R.2.7 Do wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej warstwa ścieralna o grub.4 cm po zagęszczeniu:
- dla wpisanego w wierszu w kol. 3: rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 1066,667 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 10 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 1066,667 - dla wpisanego w wierszu w kol. 3: walec statyczny samojezdny 15 t obliczona w kol. 5 wydajność dzienna = 1066,667 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI BD25