LOGOWANIE

TECHNIK BUDOWY DR脫GTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWY DR脫G:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. pos艂ugiwa膰 si臋 dokumentacj膮 projektow膮, kosztorysow膮 oraz dokumentacj膮 budowy dotycz膮c膮 rob贸t drogowych;
1.2. rozpoznawa膰 obiekty budowlane i drogowe z okre艣leniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania;
1.3. rozr贸偶nia膰 i klasyfikowa膰 poszczeg贸lne rodzaje nawierzchni drogowych oraz okre艣la膰 zasady ich wykonywania;
1.4. rozpoznawa膰 i wskazywa膰 zastosowanie poszczeg贸lnych materia艂贸w do rob贸t budowlanych i drogowych, z uwzgl臋dnieniem ich cech technicznych oraz przydatno艣ci do stosowania;
1.5. rozpoznawa膰 maszyny i urz膮dzenia stosowane do rob贸t drogowych: ziemnych, nawierzchniowych, budowlanych i mostowych;
1.6. okre艣la膰 zasady wykonywania i organizacji rob贸t: ziemnych, odwodnieniowych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich oraz nawierzchniowych zwi膮zanych z budow膮, remontem, odbudow膮 i utrzymaniem dr贸g i drogowych budowli in偶ynierskich;
1.7. okre艣la膰 zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy;
1.8. okre艣la膰 zasady magazynowania, przechowywania i sk艂adowania materia艂贸w;
1.9. okre艣la膰 zasady prowadzenia okresowych kontroli stanu dr贸g i obiekt贸w drogowych, wykonywania rob贸t interwencyjnych, bie偶膮cej konserwacji oraz pomiar贸w ruchu drogowego;
1.10. okre艣la膰 zasady utrzymania zieleni oraz drzew w pasie drogowym;
1.11. okre艣la膰 zasady wykonywania odwodnienia obiekt贸w drogowych;
1.12. okre艣la膰 zasady wykonywania inwentaryzacji oraz prowadzenia ewidencji dr贸g i obiekt贸w drogowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. wykonywa膰 podstawowe obliczenia zwi膮zane z zadaniami zawodowymi;
2.2. sporz膮dza膰 rysunki oraz dokumenty zwi膮zane z procesem realizacji rob贸t;
2.3. kalkulowa膰 koszty oraz oblicza膰 nale偶no艣膰 za prac臋 wykonan膮 przez brygady robocze oraz poszczeg贸lnych pracownik贸w;
2.4. dobiera膰 materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t oraz urz膮dzenia potrzebne do wykonania poszczeg贸lnych rodzaj贸w rob贸t budowlanych i drogowych, sporz膮dza膰 zapotrzebowania i rozliczenia materia艂owe;
2.5. sporz膮dza膰 harmonogramy rob贸t, harmonogramy pracy sprz臋tu, projekty organizacji rob贸t oraz zagospodarowania placu budowy;
2.6. sporz膮dza膰 przedmiary rob贸t, kosztorysy i oferty przetargowe;
2.7. interpretowa膰 wyniki bada艅 laboratoryjnych materia艂贸w.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas prowadzenia rob贸t budowlanych i drogowych;
3.2 stosowa膰 przepisy prawa budowlanego w zakresie dotycz膮cym wykonywania rob贸t drogowych;
3.3. wskazywa膰 zasady dotycz膮ce kontroli i oceny wykonania rob贸t budowlano-monta偶owych i drogowych oraz stanu technicznego dr贸g oraz in偶ynierskich obiekt贸w drogowych;
3.4. okre艣la膰 wymagania stawiane obiektom drogowym w zakresie bezpiecze艅stwa, jako艣ci i estetyki wykonania;
3.5. wskazywa膰 i stosowa膰 zasady zabezpieczania wykop贸w i nasyp贸w;
3.6. stosowa膰 zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urz膮dze艅 zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie rob贸t drogowych;
3.7. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.8. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac na placu budowy;
3.9. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia rob贸t budowlanych i drogowych;
3.10. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia rob贸t budowlanych i drogowych.