LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: BD.04-01-21.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Pas z płytek ceramicznych
1 Pas z płytek ceramicznych wykonany zgodnie z rysunkiem
2 Pas z płytek ceramicznych związany ze ścianą
3 Rząd płytek ułożony w poziomie na wysokości 10 cm od poziomu posadzki (dopuszczalne odchylenie od wymiaru ±1 cm)
4 Wszystkie ułożone płytki pasa są bez uszkodzeń mechanicznych
5 Powierzchnia pasa tworzy równą płaszczyznę (dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny nie większe niż ±2mm/1 m)
6 7 8 9 Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego są nie większe niż 2 mm/1 m
Spoiny między płytkami mają szerokość 3 mm (dopuszczalne odchylenie od wymiaru spoiny ±1 mm)
Spoiny między płytkami są czyste, bez zabrudzeń klejem
Powierzchnia płytek jest czysta, bez zabrudzeń klejem
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI BD4