LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.04-01-21.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj pas z płytek ceramicznych 8 * 30 cm, malowanie fragmentu ściany oraz przyklej tapetę papierową, zgodnie z rysunkiem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót okładzinowych, malarskich i tapeciarskich.
Na ścianie wyznacz miejsce osadzenia płytek ceramicznych, zamocuj drewnianą listwę startową i wykonaj pas z płytek (na rysunku oznaczony cyfrą 3). Zachowaj szerokość spoin pomiędzy płytkami maksymalnie 3 mm. Zaprawę klejową przygotuj z gotowej suchej mieszanki zgodnie z instrukcją producenta. Nakładaj ją tylko na ścianie rozprowadzając pacą zębatą. Podłoże pod okładzinę z płytek jest już zagruntowane.
Malowanie wykonaj na płaszczyźnie zaznaczonej cyfrą 2 na rysunku, techniką emulsyjną dwukrotnie. Farbę w kolorze jasnoniebieskim przygotuj z farby białej i pigmentu. Podłoże pod malowanie zostało wcześniej przygotowane.
Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem, po wykonaniu tej czynności zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki. Do kolejnych czynności możesz przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN.
Tapetowanie wykonaj na płaszczyźnie oznaczonej cyfrą 1 na rysunku.
Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.
*Uwaga. Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór tapety z raportem. Podczas egzaminu należy zastosować tapetę przygotowaną na stanowisku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD4