LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A68 - STYCZE艃 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.68-01-14.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

Zarejestruj Wniosek o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, z艂o偶ony przez pani膮 Dorot臋 Marciniak dnia 30 grudnia 2013 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urz臋du Miejskiego w G艂uszycy, na formularzu - Spis spraw, kt贸ry znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. W pozycji Referent wpisz sw贸j numer PESEL.
Wype艂nij formularz - Wype艂nia Urz膮d Miejski, kt贸ry znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wype艂nij formularz - Informacja dla Komisji Mieszkaniowej przy Urz臋dzie Miejskim w G艂uszycy o osobie ubiegaj膮cej si臋 o najem lokalu mieszkalnego wchodz膮cego w sk艂ad mieszkaniowego zasobu gminy G艂uszyca. W miejscu przeznaczonym na podpis wpisz sw贸j numer PESEL.
Za艂贸偶 metryk臋 sprawy na formularzu, kt贸ry znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazw膮 Metryka sprawy. W miejscu przeznaczonym na oznaczenie osoby podejmuj膮cej dan膮 czynno艣膰 wpisz sw贸j numer
PESEL.
Informacje niezb臋dne do wykonania zadania zawarte s膮 w dokumentach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Za dat臋 wszcz臋cia sprawy nale偶y przyj膮膰 dzie艅 egzaminu.
Wyci膮g z Uchwa艂y Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w G艂uszycy
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego
zasobu Gminy G艂uszyca
Na podstawie art. 40 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p贸藕n. zm.) oraz art. 4, art. 21 ust.1 pkt.2, art. 21 ust. 3, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokator贸w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz.266 z p贸藕n. zm.) Rada Miejska w G艂uszycy uchwala, co nast臋puje:
§ 1. Uchwa艂a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu gminy G艂uszyca oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz艂onk贸w wsp贸lnoty samorz膮dowej gminy G艂uszyca.
§ 7. 1. Gmina G艂uszyca gospodaruj膮c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne osobom nie maj膮cym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych stale zamieszkuj膮cym na terenie gminy G艂uszyca przez okres co najmniej jednego roku przed z艂o偶eniem wniosku lub osobom opuszczaj膮cym domy dziecka, rodziny zast臋pcze i inne plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze, kt贸re zamieszkiwa艂y w G艂uszycy przed umieszczeniem w danej plac贸wce i nie maj膮 mo偶liwo艣ci powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A68