LOGOWANIE

TECHNIK ADMINISTRACJITESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik administracji. Absolwent powinien umie膰:

 • Rozr贸偶nia膰 poj臋cia z zakresu prawa i ekonomii,
 • Charakteryzowa膰 struktur臋 organ贸w administracji publicznej oraz ich kompetencje,
 • Okre艣la膰 instytucje prawa cywilnego i administracyjnego,
 • Rozr贸偶nia膰 formy w艂asno艣ci i prawne zasady jej ochrony,
 • Rozr贸偶nia膰 zasady obiegu informacji w urz臋dach administracji publicznej i przedsi臋biorstwach,
 • Okre艣la膰 zasady organizacji i zarz膮dzania jednostkami, zak艂adami bud偶etowymi oraz przedsi臋biorstwami,
 • Rozr贸偶nia膰 zasady funkcjonowania kont ksi臋gowych,
 • Klasyfikowa膰 dowody ksi臋gowe,
 • Rozr贸偶nia膰 wska藕niki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej,
 • Rozpoznawa膰 zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw,
 • Interpretowa膰 akty prawne,
 • Stosowa膰 klasyfikacj臋 bud偶etow膮,
 • Analizowa膰 obieg informacji w urz臋dach administracji publicznej i przedsi臋biorstwach,
 • Analizowa膰 sporz膮dzone notatki urz臋dowe, protoko艂y, pisma,
 • Oblicza膰 wska藕niki statystyczne i wska藕niki analizy ekonomicznej,
 • Interpretowa膰 informacje dotycz膮ce zdarze艅 i proces贸w gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Stosowa膰 przepisy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce podczas wykonywania prac biurowych,
 • Wskazywa膰 sposoby zabezpiecze艅 tajnych dokument贸w i danych liczbowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
 • Stosowa膰 przepisy instytucji w zakresie zabezpieczenia urz膮dze艅 i pomieszcze艅 oraz dokument贸w,