LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.02-01-21.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanej płycie montażowej zmontuj układ elektropneumatyczny. Niezbędne do montażu elementy wybierz ze sprzętu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym, przed zamontowaniem sprawdź, czy są sprawne. Elementy rozmieść na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 1.
Połączenia elektryczne wykonaj przewodami LgY 1 mm2 zakończonymi tulejkami zaciskowymi, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Przewodami z izolacją w kolorze:
- brązowym połącz elementy układu z listwą +24V,
- niebieskim połącz elementy układu z listwą 0V,
- czarnym wykonaj pozostałe połączenia.
Połączenia pneumatyczne wykonaj zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 3., wykorzystując w tym celu odpowiednio docięte odcinki przewodów pneumatycznych.
Sprawdź poprawność wykonania montażu, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze schematami na rysunkach 1, 2 i 3 wprowadź poprawki.
Wykonaj pomiary rezystancji połączeń elektrycznych. W tabeli 1. zapisz wyniki pomiarów rezystancji połączeń i ich ocenę.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do podłączenia układu do mediów zasilających. Po uzyskaniu zgody podłącz zasilanie do układu. W zespole przygotowania powietrza nastaw wartość ciśnienia na 0,4 MPa.
Uruchom sterownik PLC z wgranym programem sterowniczym. Ustaw dławienie przepływu zaworów dławiąco-zwrotnych 1V2 i 2V2 tak, aby czas wysuwania tłoczyska siłownika 1A1 i czas wsuwania tłoczyska siłownika 2A1 wynosiły 3 ±1 s.
Przetestuj działanie układu, jeżeli układ działa niewłaściwie, wprowadź niezbędne poprawki, następnie wypełnij tabelę 2.
Uwaga! Za każdym razem zgłaszaj, przez podniesienie ręki, zamiar włączenia zasilania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE2