LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - CZERWIEC 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.39-01-21.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Chodnik B-3 na poziomie 680 m drążony jest w pokładzie 401 o grubości około 4 m. W stropie pokładu zalega warstwa łupku ilastego o grubości 8 m a nad nią warstwa iłowca grubości 10 m. W spągu pokładu występuje warstwa piaskowca o grubości 15 m a pod nią warstwa łupka węglowego grubości 7,5 m. Cykl robót przodkowych rozpoczyna się od przeglądu kombajnu a kończy wykonaniem obudowy ostatecznej. Urobek z podawarki kombajnu transportowany jest dwoma przenośnikami zgrzebłowymi i przenośnikiem taśmowym. Do transportu materiałów zastosowano kolejkę szynową podwieszaną napędzaną kołowrotem elektrycznym o mocy 30 kW. Chodnik przewietrzany jest wentylacją lutniową kombinowaną z urządzeniem odpylającym.
W drążonym chodniku występuje zagrożenie metanowe IV kategorii, klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenie pożarowe.
Na podstawie danych i rysunków zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- narysuj profil geologiczny pokładu 401,
- zapisz w tabeli 1 nazwy podzespołów kombajnu AM-50 oznaczone cyframi na rysunku 1,
- sporządź w tabeli 2 wykaz maszyn i urządzeń do drążenia chodnika B-3,
- zapisz w tabeli 3 sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w chodniku B-3;
- sporządź w tabeli 4 wykaz kolejnych czynności cyklu pracy w przodku chodnika B-3.
1 3
7 6 5
Rysunek 1. Kombajn chodnikowy AM-50
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39