LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - CZERWIEC 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-21.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy magazyniera, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych, spośród wymienionych: przygniecenie, upadek na tym samym poziomie/poślizgnięcie/potknięcie, upadek na niższy poziom/z wysokości, prąd elektryczny/porażenie prądem, pożar, wybuch, kontakt z ostrymi lub wystającymi elementami /szorstkimi powierzchniami, kontakt z powierzchniami/opakowaniami zimnymi, uderzenie przez spadajace przedmioty/elementy, o nieruchome elementy wyposażenia, wypadek komunikacyjny/potrącenie, mikroklimat, oświetlenie, hałas, pyty, drgania mechaniczne /wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne
R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych podanych w kolumnie 2 R.1.3 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie psychofizyczne: np. obciążenie statyczne/dynamiczne układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie układu ruchu/układu mięśniowo szkieletowego, obciążenie nerwowo-psychiczne/stres, monotypia/monotonia pracy, wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.4 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne np. substancje chemiczne, toksyczne, drażniące , uczulające/kontakt z substancją chemiczną, toksyczną, drażniącą, uczulającą, wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne: np. wirusy, bakterie, grzyby, mikroorganizmy, wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.6 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia
R.1.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisany co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego podanego w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.9 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.10 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.2
Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w części dotyczącej oszacowania ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej według PN-N-18002:2011 i wyznaczenia jego dopuszczalności dla każdego zagrożenia wymienionego w Karcie informacyjnej dotyczącej zagrożeń na stanowisku pracy magazyniera (kolumna 1-6)
R.2.1 dla minimum pięciu podanych w R.1.1 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych określona ciężkość następstw (kolumna 3)
R.2.2 dla minimum pięciu podanych w R.1.1 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych określone prawdopodobieństwo zdarzenia (kolumna 4)
R.2.3 dla co najmniej jednego z podanych w R.1.3 zagrożeń psychofizycznych określona ciężkość następstw (kolumna 3) oraz prawdopodobieństwo zdarzenia (kolumna 4)
R.2.4 dla co najmniej jednego z podanych w R.1.4 zagrożeń chemicznych określona ciężkość następstw (kolumna 3) oraz prawdopodobieństwo zdarzenia (kolumna 4)
R.2.5 dla co najmniej jednego z podanych w R.1.5 zagrożeń biologicznych określona ciężkość następstw (kolumna 3) oraz prawdopodobieństwo zdarzenia (kolumna 4)
R.2.6 w kolumnie 5 dla każdego z pięciu podanych wcześniej zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych prawidłowo oszacowane ryzyko zawodowe
R.2.7 w kolumnie 6 dla każdego z pięciu podanych wcześniej zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych wyznaczona jego dopuszczalność zgodnie z oszacowanym przez zdającego ryzykiem zawodowym
R.2.8 w kolumnie 5 dla minimum jednego z podanych wcześniej zagrożeń psychofizycznych prawidłowo oszacowane ryzyko zawodowe oraz określona jego dopuszczalność (kolumna 6)
R.2.9 w kolumnie 5 dla minimum jednego z podanych wcześniej zagrożeń chemicznych prawidłowo oszacowane ryzyko zawodowe oraz określona jego dopuszczalność (kolumna 6)
R.2.10 w kolumnie 5 dla minimum jednego z podanych wcześniej zagrożeń biologicznych prawidłowo oszacowane ryzyko zawodowe oraz określona jego dopuszczalność (kolumna 6)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13