LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU28 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.28-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj trzy elementy internetowego projektu multimedialnego, składającego się z logo, animacji oraz filmu instruktażowego ze ścieżką dźwiękową. W tym celu wykorzystaj materiały umieszczone na pulpicie komputera w folderze au_28_materiały, zabezpieczonym hasłem AU.28_p1 Prace wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi:
- wektorowego i bitmapowego logo,
- animacji poklatkowej,
- ścieżki dźwiękowej,
- filmu.
Efekty swojej pracy zapisz na pulpicie w folderze o nazwie PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL). Folder nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę CD opisz swoim numerem PESEL.
1. Wymagania dotyczące logo.
Wzór nr 1 Wykonaj wektorowe logo zgodnie ze wzorem nr 1, wykorzystując obiekt z pliku kuchcik.eps, znajdujący się w folderze au_28_materiał\logo, o następujących parametrach:
- obiekt o wymiarze: 100x100 mm i rozdzielczości 96 ppi,
- obwiednia - koło, rozmiar 95x95 mm, kolorystyka zgodna ze wzorem nr 1,
- postać - kolorystyka wypełnienia zgodnie ze wzorem nr 1,
- tekst „KUCHCIK" - font: Arial Black, rozmiar: 36 pkt, odległość między znakami zwiększona o 50%, kolorystyka liter zgodnie ze wzorem nr 1,
- logo zapisz w pliku o nazwie logo wektorowe w formacie źródłowym programu, w którym zostało wykonane,
- plik logo_wektorowe przekonwertuj na grafikę rastrową w rozmiarze 360x360 pikseli z zachowaniem przezroczystości i zapisz pod nazwą logobitmapowe.png
2. Wymagania dotyczące animacji poklatkowej:
- należy wykorzystać program Adobe Photoshop oraz plik dynia.jpg umieszczony w folderze au_28_materiały \animacja,
- zdjęcie wykadruj zgodnie ze wzorem nr 2 i dostosuj do wymagań całego projektu: rozmiar 330x580 pikseli, rozdzielczość 96 ppi,
- animacja ma być połączeniem zdjęcia i kreskówki według wzoru nr 2 i przedstawiać „mrugającą dynię" według schematu nr 1,
- animacja powinna zawierać 6 klatek,
- każda klatka ma być wyświetlana przez 1 sekundę,
- animacja ma trwać 6 sekund i być odtwarzana w pętli.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU28