LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU28 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: AU.28-02-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj trzy elementy internetowego projektu multimedialnego, składającego się z logo, animacji oraz filmu ze ścieżką dźwiękową. W tym celu wykorzystaj materiały z znajdującego się na pulpicie komputera w folderze au_28_materiały, zabezpieczonego hasłem AU.28_z2 Prace wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi:
- wektorowego i bitmapowego logo,
- animacji poklatkowej,
- ścieżki dźwiękowej,
- filmu.
Efekty swojej pracy zapisz na pulpicie w folderze o nazwie PESEL (PESEL to Twój Numer PESEL). Folder nagraj na płytę CD, sprawdź poprawność nagrania, płytę CD opisz swoim numerem PESEL.
1. Wymagania dotyczące logo.
Wykonaj wektorowe logo zgodnie ze wzorem, wykorzystując obiekt z pliku malina.eps, znajdujący się w folderze au_28_materiały\logo, o następujących parametrach:
- obiekt o wymiarze: 120x120 mm i rozdzielczości 72 ppi,
- obwiednia - koło, rozmiar 110x110 mm, kolorystyka zgodna ze wzorem,
- owoc - kolorystyka wypełnienia zgodnie ze wzorem,
- tekst „MALINKA" - font: Cooper Black, rozmiar: 48 pkt, odległość między znakami zwiększona o 55%, kolorystyka liter zgodnie ze wzorem.
Logo zapisz w pliku o nazwie logowektorowe w formacie domyślnym programu, w którym zostało wykonane.
Plik logo_wektorowe przekonwertuj na grafikę rastrową w rozmiarze 400x400 pikseli z zachowaniem przezroczystości i zapisz pod nazwą logobitmapowe.png.
2. Wymagania dotyczące animacji poklatkowej:
- należy wykorzystać program Adobe Photoshop oraz plik malinka.jpg umieszczony w folderze au_28_materiały \animacja,
- zdjęcie należy wykadrować zgodnie ze wzorem nr 2 i dostosować do wymagań całego projektu: rozmiar 600x330 pikseli, rozdzielczość 72 ppi,
- animacja ma być połączeniem zdjęcia i kreskówki według wzoru nr 2 i przedstawiać „mrugającą malinkę" według schematu nr 1,
- animacja powinna zawierać 6 klatek,
- każda klatka ma być wyświetlana przez 1 sekundę,
- animacja ma trwać 6 sekund i być odtwarzana w pętli.
Wzór logo
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU28