LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD28 - STYCZEŃ 2022 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: BD.28-01-22.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Przekrój koryta rzeki i stref przybrzeżnych - Rysunek 1
Zdający wpisał:
R.1.1 głębokość koryta rzeki [m] - 2 lub 2,0 lub 2,00
R.1.2 szerokość koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00
R.1.3 rzut poziomy skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.1.4 szerokość strefy przybrzeżnej (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.1.5 szerokość skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4,47
R.1.6 nachylenie skarpy (przynajmniej na jednej skarpie) - 1 : 2
R.2
Rezultat 2: Powierzchnie do wygrabienia - Tabela 2
Zdający wpisał:
R.2.1 długość odcinka rzeki [m] - 2 500 lub 2 500,0 lub 2 500,00
R.2.2 szerokość dna koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00
R.2.3 szerokość skarpy [m] - 4,47
R.4.4 szerokośc strefy przybrzeżnej [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.2.5 powierzchnię dna koryta rzeki do wygrabienia [m2] - 7 500 lub 7 500,0 lub 7 500,00
R.2.6 powierzchnię skarp do wygrabienia [m2] - 22 350 lub 22 350,0 lub 22 350,00
R.2.7 powierzchnię stref przybrzeżnych do wygrabienia [m2] - 20 000 lub 20 000,0 lub 22 000,00
R.2.8 całkowitą powierzchnię do wygrabienia [m2] - 49 850 lub 49 850,0 lub 49 850,00
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI BD28