LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.28

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych oraz budow膮 urz膮dze艅 wodnych


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.28
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 28

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.28 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i wodnoprawn膮, katalogami oraz normami dotycz膮cymi regulacji ciek贸w naturalnych;
2) dobiera przyrz膮dy i sprz臋t geodezyjny do wykonywania pomiar贸w sytuacyjno-
-wysoko艣ciowych;
3) wykonuje pomiary profilu pod艂u偶nego oraz przekroj贸w poprzecznych ciek贸w naturalnych;
4) wykonuje pomiary hydrometryczne rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych;
5) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych;
6) dobiera technologie wykonywania rob贸t ziemnych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t regulacyjnych;
8) sporz膮dza harmonogramy wykonywania rob贸t regulacyjnych;
9) wyznacza i zabezpiecza teren rob贸t ziemnych, pog艂臋biarskich i odwodnieniowych;
10) organizuje roboty zwi膮zane z umocnieniem koryt i biologiczn膮 zabudow膮 ciek贸w naturalnych;
11) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 podczas wykonywania rob贸t
regulacyjnych;
12) organizuje roboty odwodnieniowe;
13) koordynuje wykonanie rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, 艣lusarskich, kowalskich i ciesielskich;
14) organizuje roboty zwi膮zane z konserwacj膮 ciek贸w naturalnych;
15) dokonuje bie偶膮cych przegl膮d贸w umocnie艅 koryt ciek贸w oraz budowli regulacyjnych;
16) okre艣la zakres i dobiera sposoby naprawy umocnie艅 koryt ciek贸w oraz budowli regulacyjnych;
17) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t regulacyjnych;
18) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych oraz rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋;
19) sporz膮dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty regulacyjne.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
Kwalifikacje w zawodzie BD28 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i wodnoprawn膮, katalogami oraz normami dotycz膮cymi urz膮dze艅 wodnych;
2) wykonuje pomiary profilu pod艂u偶nego oraz przekroj贸w poprzecznych wa艂贸w
przeciwpowodziowych;
3) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych;
4) sporz膮dza harmonogramy rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych;
5) dobiera metody zabezpieczania 艣cian wykop贸w i skarp przed osuni臋ciem;
6) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t hydrotechnicznych;
7) organizuje roboty zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 wodnych;
8) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych;
9) prowadzi dokumentacj臋 budowy urz膮dze艅 wodnych;
10) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy urz膮dze艅 wodnych;
11) organizuje wykonanie rob贸t konserwacyjnych urz膮dze艅 wodnych;
12) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t hydrotechnicznych;
13) dobiera metody zabezpieczenia urz膮dze艅 wodnych przed skutkami powodzi;
14) organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej;
15) okre艣la rodzaj i zakres szk贸d powodziowych;
16) koordynuje wykonanie rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, 艣lusarskich, kowalskich i ciesielskich zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych;
17) organizuje roboty zwi膮zane z napraw膮 uszkodzonych element贸w urz膮dze艅 wodnych;
18) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych oraz rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋;
19) sporz膮dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty hydrotechniczne.