LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.05-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na istniejącym przewodzie przyłącza wodociągowego PE DN32 zamontuj w oznaczonym miejscu opaskę siodłową skręcaną DN32x3/4" oraz zaślepkę zaciskową. W osi zamontowanej opaski wykonaj, wiertłem do drewna, otwór w przewodzie DN32 i następnie podłącz do niej odcinek przewodu DN25 wraz z zaworem ze złączką do węża tak aby była możliwość odcięcia i odwodnienia odcinka pionowego za pomocą zaworu spustowego. Prace montażowe wykonaj zgodnie z rysunkami 1 i 2. Odcinek przyłącza wodociągowego napełnij wodą, odpowietrz i pozostaw pod ciśnieniem wody z instalacji w czasie 5 minut i zgłoś egzaminatorowi gotowość do odwodnienia pionowego odcinek przyłącza.
Do wykonania zadania wykorzystaj przygotowane na stanowisku materiały, narzędzia i sprzęt. Po zakończeniu prac oczyść sprzęt i narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.
Rysunek 1. Profil przyłącza wodociągowego. Wymiary podane w [cm]
Rysunek 2. Rzut przyłącza wodociągowego. Wymiary podane w [cm]
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD5