LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG39 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MG.39-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przekop kierunkowy na poziomie 910 m drążony będzie na całej długości w skałach płonnych. Układ warstw w otworze badawczym 34/2019 to kolejno od góry: łupek węglowy o miąższości 10 m, ił o miąższości 15 m, piaskowiec - 20 m, iłowiec - 7,5 m i łupek ilasty - 12,5 m.
Drążenie przekopu realizowane będzie z zastosowaniem robót strzałowych, w trzyzmianowym systemie pracy i cykliczno-równoległej formie organizacji robót. Obłożenie przodka stanowić będzie pięcioosobowa załoga.
W przekopie występować będzie zagrożenie metanowe IV kategorii, zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia i zagrożenie hałasem.
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- narysuj profil geologiczny otworu badawczego 34/2019 w skali 1:500,
- sporządź w tabeli 1 wykaz maszyn, urządzeń i sprzętu do drążenia przekopu,
- sporządź w tabeli 2 wykaz kolejnych czynności cyklu drążenia przekopu,
- zapisz w tabeli 3 sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w przekopie,
- zapisz w tabeli 4 formę organizacji robót, system pracy i obłożenie przodkowe.
Czynności wykonywane w czasie cyklu drążenia przekopu
• dalsza odstawa urobku przenośnikiem taśmowym
• wykonanie obudowy ostatecznej łukowej podatnej
• ręczne nabijanie otworów strzałowych środkami strzałowymi
• mechaniczne wiercenie otworów strzałowych
• przewietrzanie przodka wentylacją lutniową tłoczącą
• mechaniczne ładowanie urobku na przenośnik zgrzebłowy
• wykonanie obudowy tymczasowej z podkładów i połowic ułożonych na podciągach
• transport materiałów kolejką podwieszaną
• elektryczne odpalanie przodka
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MG39