LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG39 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: MG.39-02-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Szyb Jerzy II został zgłębiony do poz. 320 m. Aktualnie szyb drążony jest w warstwie wapienia o grubości 25 m. Nad stropem wapienia występuje 30 m warstwa łupku a powyżej 20 m warstwa iłowca. Poniżej spągu warstwy wapienia występuje 10 m warstwa dolomitu a poniżej 15 m warstwa piaskowca.
W głębionym szybie występuje zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, zagrożenie hałasem oraz inne zagrożenia typowe dla prac szybowych.
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- narysuj na rysunku 2 profil geologiczny szybu w skali 1:1000,
- zapisz w tabeli 1 nazwy elementów wyposażenia szybu oznaczonych cyframi na rysunku 1,
- zapisz w tabeli 2 kolejne czynności cyklu drążenia szybu,
- sporządź w tabeli 3 wykaz środków ochrony indywidualnej,
- sporządź w tabeli 4 wykaz stosowanego sprzętu i środków strzałowych.
Rysunek 1. Wyposażenie drążonego szybu
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MG39