LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZE艃 2019 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: AU.68-01-18.01


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Spis spraw
R.1.1 wpisany rok: 2019
R.1.2 referent: numer PESEL zdaj膮cego
R.1.3 symbol kom贸rki organizacyjnej: WSA
R.1.4 oznaczenie teczki: 5010
R.1.5 tytu艂 teczki: Prowadzenie i obs艂uga rejestru wyborc贸w
R.1.6 wpisany numer sprawy: 3
R.1.7 sprawa: wniosek o wpisanie do rejestru wyborc贸w (dopuszcza si臋 r贸wnowa偶ny zapis, poprawny merytorycznie)
R.1.8 od kogo wp艂yn臋艂o pismo: Ewelina Bia艂kowska
R.1.9 pismo z dnia: 4.01.2019 lub 4 stycznia 2019 lub 2019-01-04
R.1.10 data wszcz臋cia sprawy: 7.01.2019 lub 7 stycznia 2019 lub 2019-01-07
R.2
Rezultat 2: Decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie
R.2.1 oznaczenie organu wydaj膮cego decyzj臋: Prezydent Miasta Torunia
R.2.2 adres organu: ul. Wa艂y gen. Sikorskiego 8; 87-100 Toru艅
R.2.3 znak sprawy: WSA.5010.3.2019
R.2.4 w prawym g贸rnym rogu pisma uzupe艂niony zapis dotycz膮cy miejscowo艣ci sporz膮dzenia pisma: Toru艅
R.2.5 podstawa prawna wynikaj膮ca z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy: art. 20 § 1. lub art. 20
R.2.6 podstawa prawna wynikaj膮ca z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego: art. 104
R.2.7 orzekam: o wpisaniu Pani Eweliny Bia艂kowskiej nr PESEL 90031506545 do rejestru wyborc贸w w cz臋艣ci A pod adresem sta艂ego zamieszkania ul. Wiosenna 25 m. 14 lub 4 (dopuszcza si臋 zapis: ul. Wiosenna 25/14 lub ul. Wiosenna 25/4 ) 87-105 Toru艅
R.2.8 uzasadnienie: wnioskodawczyni spe艂nia warunki okre艣lone Kodeksem wyborczym, sta艂ego zamieszkania na obszarze miasta Torunia (dopuszcza si臋 inne sformu艂owanie poprawne merytorycznie) lub odst膮pienie od uzasadnienia decyzji na podstawie art.107 § 4 Kpa
R.2.9 w pouczeniu wpisano - nazw臋 艣rodka prawnego, kt贸ry przys艂uguje wnioskodawcy: reklamacja oraz nazw臋 organu, do kt贸rego wnosi si臋 reklamacj臋: Prezydent Miasta Torunia
R.2.10 aa
R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI AU68