LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG2 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: TG.02-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z zamieszczonej Receptury na 100 kg makaronu suchego popularnego czterojajecznego świderki, skróconej instrukcji technologicznej produkcji makaronu oraz wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj następujące prace:
1. sporządź:
- zapotrzebowanie na surowce i opakowania niezbędne do wyprodukowania 500 kg makaronu suchego popularnego czterojajecznego świderki, wyniki obliczeń zapisz w Tabeli 1.,
- wykaz maszyn i urządzeń występujących w linii technologicznej produkcji makaronu suchego popularnego czterojajecznego świderki, wypełniając Tabelę 2.,
2. dokonaj obsługi przygotowanej na stanowisku maszyny/urządzenia:
- dobierz stosowną do rodzaju i typu maszyny/urządzenia instrukcję obsługi i wypełnij Kartę pracy maszyny/urządzenia - Tabela 3.,
- obsłuż maszynę/urządzenie wykorzystując surowce i materiały dostępne na stanowisku. Sprzętu, narzędzi i urządzeń używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do uruchomienia maszyny/urządzenia i rozpoczęcia obsługi.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Receptura na 100 kg makaronu suchego popularnego czterojajecznego świderki
Skrócona instrukcja technologiczna produkcji makaronu
1. Przygotowanie mąki
Mąkę pobrać z magazynu. Przesiać na przesiewaczu z sitami o wielkości oczek 335 urn.
2. Przygotowanie proszku jajecznego
Odważyć na wadze automatycznej proszek jajeczny i mąkę. Odmierzyć za pomocą dozownika wodę o temperaturze 35 °C. Wymieszać proszek z wodą w stosunku 1:3 w zbiorniku z mieszadłem elektrycznym. Mieszankę pozostawić w zbiorniku na 30 minut.
3. Wyrabianie ciasta, tłoczenie i formowanie
Przesianą i odważoną na wadze automatycznej mąkę wraz z uwodnionym proszkiem jajecznym oraz pozostałą ilością wody wymieszać w pierwszej komorze tłoczni do uzyskania jednolitego ciasta. Czas wyrabiania ciasta powinien wynosić około 15 minut. W drugiej komorze tłoczni urobione ciasto za pomocą ślimaka kierowane jest do matrycy, gdzie następuje kształtowanie makaronu. Za pomocą noża obrotowego ukształtowany makaron odcinany jest od matrycy. Mokry makaron rozłożyć na sitach wózków suszarniczych.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI TG2