LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM3 - CZERWIEC 2022 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: CHM.03-01-22.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Tabela 1. Obliczenia niezbędne do przygotowania roztworu kwasu solnego oraz wykaz prac
W części "Obliczenia dotyczące przygotowania roztworu kwasu solnego":
R.1.1 zapisane obliczenia dotyczące przygotowania roztworu kwasu solnego, np. 0,2 mol - 1000 cm3
x - 500 cm3 X = 0,1 mol
12 mol - 1000 cm3 0,1 mol - y
Dopuszczalna inna, merytorycznie tożsama metoda obliczeń
R.1.2 zapisana objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm3 niezbędna do przygotowania 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,2 mol/dm3: 8,3 cm3 Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisał wynik z inną dokłądnością, np. 8,33
R.1.3 wynik obliczeń zapisany z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku
W części "Wykaz prac" zapisane czynności:
R.1.4 wlanie wody destylowanej do kolby miarowej
R.1.5 odmierzenie roztworu kwasu (roztworu kwasu solnego o stężeniu 12 mol/dm3)
R.1.6 przeniesienie (odmierzonego) roztworu kwasu do kolby miarowej (z wodą destylowaną)
R.1.7 dopełnienie kolby wodą destylowaną do kreski
R.1.8 zamknięcie kolby (korkiem)
R.1.9 wymieszanie roztworu (w kolbie miarowej)
R.2
Rezultat 2: Tabela 2. Wykaz środków ochrony i sprzętu laboratoryjnego niezbędnych do przygotowania roztworu kwasu solnego
W części "Wykaz środków ochrony indywidualnej" zapisane:
R.2.1 rękawice ochronne
R.2.2 okulary ochronne / gogle
R.2.3 ubranie ochronne / fartuch laboratoryjny
W części "Wykaz sprzętu laboratoryjnego" zapisane:
R.2.4 kolba miarowa, pojemność 500 cm3
R.2.5 pipeta wielomiarowa, pojemność 10 cm3 ; dopuszcza się cylinder, pojemość 10 cm3
R.2.6 lejek (do kolby)
R.2.7 zlewka lub tryskawka
R.2.8 gruszka / pompka (do pipety)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI CHM3