LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MED.09-01-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Dokonaj analizy recepty na lek recepturowy, zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym, przyjętej w aptece do realizacji. Następnie wykonaj niezbędne ustalenia, obliczenia i sprawdzenia oraz zaplanuj proces sporządzania tego leku, czyli:
1. Zapisz informacje o leku - wypełnij część A protokołu sporządzenia leku recepturowego.
2. Przeprowadź kontrolę dawek substancji leczniczych, czyli sprawdź, czy dawki substancji leczniczych zapisanych na recepcie nie przekraczają dawek maksymalnych określonych przez Farmakopeę Polską XII - wypełnij część B protokołu sporządzenia leku recepturowego.
Uwaga!
- W obliczeniach przyjmij, że masa jednej łyżki stołowej leku zapisanego na recepcie wynosi 15,0 g.
- Wyniki obliczeń dla dawek fenobarbitalu sodowego i metamizolu sodowego podaj z dokładnością
do 0,1 g.
- W protokole zapisz nie tylko wartości dawek, ale także ich obliczenia.
3. Określ masę leku i ilości składników niezbędnych do jego sporządzenia - wypełnij część C protokołu sporządzenia leku recepturowego.
4. Sporządź wykaz czynności prowadzących do sporządzenia leku - wypełnij tabelę 2. Uwaga!
- W wykazie uwzględnij czynności związane z przygotowaniem osoby sporządzającej lek i przygotowaniem stanowiska pracy oraz kolejne czynności dotyczące sporządzania leku, w tym informacje o ilości odważanych składników, sposobie postępowania podczas ważenia substancji stałych i płynnych, używanym sprzęcie i utensyliach.
- Uwzględnij wyłącznie sprzęt i utensylia dostępne w aptece, podane w tabeli 1.
- Nie opisuj sporządzania syropu prostego i kropli miętowych.
5. Dobierz i wypełnij etykietę apteczną do leku.
Wybrane fragmenty Farmakopei Polskiej XII znajdują się w załączniku nr 1, stanowiącym odrębną broszurę.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MED9