LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL7 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: ROL.07-02-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji sposobu wyczyszczenia, okiełznania i osiodłania konia przygotowanego do jazdy wierzchem.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora, przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. Na rozprężalni, na komendę asystenta technicznego dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie go do ćwiczeń pod nadzorem asystenta technicznego.
Zgłoś egzaminatorowi poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji konia w trzech chodach. Masz 10 minut na zaprezentowanie na czworoboku o wymiarach 20 m x 40 m następujących ćwiczeń:
1. A - wjazd kłusem anglezowanym,
2. X - zatrzymanie, ukłon,
3. XC - kłusem anglezowany,
4. CXC - koło 20 m w lewo kłusem ćwiczebnym,
5. CE - kłusem anglezowanym,
6. EB - zmiana kierunku przez ujeżdżalnię,
7. BFA - kłusem anglezowanym,
8. AXA - koło 20 m w prawo kłusem ćwiczebnym,
9. AK - pomiędzy AK zagalopowanie z prawej nogi,
10. KEHCMBFAK - galop w prawo w pełnym siadzie,
11. KE - przed E przejście do kłusa anglezowanego,
12. EHCM - kłusem anglezowanym,
13. MXK - zmiana kierunku po przekątnej przez X kłusem anglezowanym,
14. AF - pomiędzy AF zagalopowanie z lewej nogi,
15. FBMCHEKAF - galop w lewo w półsiadzie,
16. FB - przed B przejście do kłusa anglezowanego,
17. C - zatrzymanie nieruchomość 5 sekund w C,
18. CHEKA - stępem,
19. A - stępem wjazd na linię środkową,
20. X - zatrzymane, ukłon.
Uwaga.
• Zdający będą wywoływani kolejno do zaprezentowania powyższego układu ćwiczeń w całości.
• Nazwy kolejnego ruchu na czworoboku mogą być wypowiadane głośno przez Egzaminatora.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ROL7